Summoner Wars #4 – Przegrupowanie – KONKURS

Mistrz spojrzał na zdziesiątkowane legiony, pole bitwy – dowód kolejnej porażki – spowijał odór rozkładu. Tak niewiele brakowało, by tym razem wygrał – gdyby w ostatniej fazie batalii przyzwać bardziej mobilne wsparcie – miałby szansę…
Wypominając sobie własne błędy pospiesznie udał się do namiotu, gdzie ponownie zasiadł przy księgach. Gdzieś na ich kartach musi znaleźć odpowiednie inkantacje – następnej bitwy nie odda!

Po ilu przegranych partiach nachodziły Was podobne przemyślenia?
Wiele zależy od przyjętej taktyki czy decyzji podczas rozgrywki, lecz koniec końców grając przeciwko autorskim taliom warto i we własnej dokonać pewnych zmian. Na przeciw wychodzą tu zarówno Drugie Talie Frakcji, jak i Zestawy Uzupełniające. Własne talie to możliwość wyniesienie wrażeń z rozgrywki na zupełnie nowy poziom. Znane frakcje ponownie pokażą pazur, a ograne karty nabiorą nowego znaczenia.

Założę się, że przeglądając dostępną bazę kart niejednokrotnie w myślach kreowaliście nowe, własne jednostki, które świetnie uzupełniłyby Waszą strategię.
Jak wiecie, gdy tylko jest to możliwe lubię popuścić wodze fantazji – pytanie „co by było gdyby?” jest jednym z moich ulubionych.
I Was zachęcam do podobnej zabawy, w której najlepsi Mistrzowie zostaną nagrodzeni – a powiedźcie sami, czy może być coś lepszego od nagród za dumanie nad fantastycznymi światami?

Zadanie: Wymyśl i opisz – według poniższego schematu – nową jednostkę podstawową/czempiona dla wybranej (wydanej w polskiej wersji) frakcji z uniwersum Summoner Wars.

Schemat odpowiedzi:

Frakcja: podaj w obrębie jakiej frakcji będzie walczyć jednostka (np. Elfy Feniksa)
Nazwa: podaj nazwę jednostki (np. Ognisty rumak)
Rysunek: opisz wygląd jednostki (np. Biały ogier o płomiennej grzywie, ogonie i żarzących się kopytach)
Statystyki: podaj koszt przywołania/wartość i typ ataku/liczbę punktów wytrzymałości (np. 3/1W/2)
Umiejętność: podaj nazwę i działanie umiejętności jednostki (np. Infernalna szarża: Ognisty rumak nie atakuje w fazie ataku. Zamiast tego w fazie ruchu możesz poruszyć Ognistego rumaka o maksymalnie 4 pola, również przez jednostki. Przechodząc przez jednostkę rzuć 1 kością, za wynik 4+ zadaj tej jednostce jedno obrażenie)

Odpowiedzi  nadsyłajcie drogą mailową na adres: pelnaparakonkurs@gmail.com

Czas trwania konkursu oraz dozwolone formy odpowiedzi wskazano w REGULAMINIE (patrz niżej)

Nagrody: Trzy najlepsze prace nagrodzimy wybranymi dodatkami z cyklu Zestaw Uzupełniający ufundowanymi przez sklep TrzyTrolle


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „Przegrupowanie” (dalej „Konkurs”) jest blog http://pelnapara.znadplanszy.pl
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu (04.06.2014 r. ) do 18.06.2014 r., do godziny 23:59.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie http://pelnapara.znadplanszy.pl
7. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
9. Aktualne informacje na temat Konkursu będzie można znaleźć na stronie Organizatora: http://pelnapara.znadplanszy.pl
10. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
12. Konkurs polega na mailowej odpowiedzi na pytanie konkursowe podane we wpisie inicjującym konkurs. Odpowiedz powinna być przysłana w formie tekstowej (mail nie może zawierać załączników i prac graficznych). Liczba odpowiedzi na uczestnika nie jest ograniczona, lecz przy ocenianiu pod uwagę weźmiemy tylko ostatnią. Słowem – uważasz, że najnowszy pomysł jest ciekawszy od wcześniej nadesłanego – nie krępuj się i wyślij go nam!
13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.
14. Odpowiedzi będą oceniane przez niezależne jury, w skład którego wchodzi redakcja bloga http://pelnapara.znadplanszy.pl
15. Nagrodami w konkursie są dodatki z serii „Zestaw Uzupełniający” do gry Summoner Wars (edycja polska) ufundowane przez sklep „TrzyTrolle”.
Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace – każdy ze zwycięzców otrzyma możliwość wybrania jednego, dowolnego dodatku z wyżej wymienionej serii.
Ponadto Organizator nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień.
16. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą odpowiedzi i ma do niej pełnię praw autorskich. W przypadku gdy tak nie jest, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
17. Wraz z przesłaniem odpowiedzi, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację komentarza na blogu czy innych stronach internetowych.
18. Przesłane odpowiedzi nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
19. Zwycięzca zostanie ogłoszony w formie postu na blogu Pełną parą w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
20. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny na adres: pelnaparakonkurs@gmail.com
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.
22. Nagrody wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

0 Udostępnień