Rady, porównania, felietony i inne myśli nieuczesane – co ślina na język przywoła.


Adam "pan_satyros" Słowiński & Iwona Weber Słowińska

Od lat tworzymy zgraną parę, po uszy zakochaną w nowoczesnych grach planszowych i karcianych. Nasza przygoda zaczęła się od wspólnego zainteresowania prozą i osobą mistrza Lovecrafta. To dzięki pokrętnym zasadom Horroru w Arkham trafiliśmy na planszówkowe fora i portale. Dziś większość wolnego czasu poświęcamy na odkrywanie nowych, interesujących mechanicznie gier, studiowanie instrukcji i wertowanie newsów z planszowego świata. Z pomocą platformy ZnadPlanszy mamy zamiar dzielić się z Wami naszymi przemyśleniami, opiniami, a przede wszystkim pasją.

Słuchaj gdzie chcesz!

Naszych gier pilnują

Podcast Pełnej Pary

\r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/scythe-naje%C5%BAd%C5%BAcy-z-dalekich-krain-recenzja\/[\/mixcloud]\r\n\r\n
\r\n

Seria Scythe ukazuje si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
\r\n

Galeria<\/span><\/h1>\r\n
\r\nSzogunat Togawa\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nAkiko rozpoczyna misj\u0119\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nKlany Albionu\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nConnor i Max szykuj\u0105 si\u0119 do walki\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nSzara rzeczywisto\u015b\u0107\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nDodatkowe planszetki\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nElementy dodatku\r\n[\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/01\/WZ\u00d3R-na-zp.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/01\/WZ\u00d3R-na-zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/13915\/roll-player-do-bohatera-jeden-rzut-lub-kilka.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Roll Player - Do bohatera jeden rzut (lub kilka)","title":"Roll Player - Do bohatera jeden rzut (lub kilka)","description":"Je\u017celi grali\u015bcie w jak\u0105kolwiek papierow\u0105 lub komputerow\u0105 gr\u0119 RPG, doskonale wiecie, jak wiele czasu potrafi zaj\u0105\u0107 pieczo\u0142owite stworzenie postaci. I nic dziwnego, wszak sp\u0119dzimy z naszym fantastycznym alter ego nie rzadko dziesi\u0105tki, a nawet setki godzin, musi wi\u0119c by\u0107 co najmniej tak wspania\u0142y, jak my sami - no mo\u017ce troch\u0119 lepszy. Co jednak, gdyby z tworzenia postaci uczyni\u0107 gr\u0119 sam\u0105 w sobie? Na taki pomys\u0142 wpad\u0142 swego czasu\u00a0Keith Matejka, my za\u015b dok\u0142adnie\u00a0sprawdzili\u015bmy, czy z dizajnerkach\u00a0stara\u0144 powsta\u0142 prawdziwy\u00a0heros, czy zwyk\u0142y eNPeC.<\/em>\r\n\r\n\r\n\r\nPo przerwie znacznie znacznie kr\u00f3tszej ni\u017cby wypada\u0142o, wracamy z kolejnym materia\u0142em. Tym razem czas wyj\u0105tkowo nagli\u0142, gdy\u017c kampania dodatku do omawianej gry pt. Potwory i S\u0142ugusy, wci\u0105\u017c jeszcze trwa na platformie wspieram.to<\/a><\/strong><\/span>.\u00a0Tym samym macie czas, by zapozna\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c z nasz\u0105 opini\u0105 przed ewentualnym wsparciem. W recenzji jak zwykle skr\u00f3towo prezentujemy zasady, a tak\u017ce odpowiadamy na kilka pyta\u0144, jak chocia\u017cby: Czy Rol Player to gra pe\u0142na klimatu?<\/em> Czy dodatek wydaje si\u0119 konieczny? <\/em>oraz Czy rozgrywka warta jest ceny?<\/em>\r\n\r\nZapraszamy zatem do wys\u0142uchania recenzji gry Roll Player<\/strong>:\r\n\r\n
\r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/roll-player-recenzja\/[\/mixcloud]\r\n\r\n
\r\n

Seria Roll Player ukazuje si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
\r\n

Galeria<\/span><\/h1>\r\n
\r\nZawarto\u015b\u0107 pude\u0142ka ca\u0142kiem syta.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nKarta postaci po przygotowaniu gry\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nTak powstaj\u0105 bohaterowie, czyli rozgrywka.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nKarta postaci w trakcie rozgrywki\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nKlasyczny zbi\u00f3r ras fantasy... oraz Ropuch :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nKlas, charakter\u00f3w i historii jest ca\u0142e mn\u00f3stwo!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nW trakcie gry nabywamy r\u00f3wnie\u017c ekwipunek i umiej\u0119tno\u015bci\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nLiczne rodzaje kart wp\u0142ywaj\u0105 na gr\u0119\r\n[\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/06\/WZ\u00d3R-na-zp.png","width":1920,"height":794},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/06\/WZ\u00d3R-na-zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/13982\/this-war-of-mine-gra-planszowa-gradaptacja-doskonala.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"This War of Mine: Gra Planszowa - (Gr)adaptacja doskona\u0142a?","title":"This War of Mine: Gra Planszowa - (Gr)adaptacja doskona\u0142a?","description":"Wojna, konflikt, rywalizacja\u00a0- s\u0142owa te pasuj\u0105 jak ula\u0142 do opisu rozgrywki wielu popularnych gier planszowych. Cyklady, Chaos w Starym \u015awiecie, Twilight Struggle, Osadnicy czy Scythe - d\u0142ugo mo\u017cna by wymienia\u0107\u00a0tytu\u0142y, koncentruj\u0105ce si\u0119 na jakim\u015b rodzaju zmaga\u0144. W ka\u017cdej z wymienionych, a tak\u017ce\u00a0w dziesi\u0105tkach innych gier, stajemy po jednaj z walcz\u0105cych stron, za\u015b sama prezentacja konfliktu - je\u015bli\u00a0nieprzedstawiana z perspektywy gier czysto wojennych - stanowi jedynie do\u015b\u0107 umown\u0105 ram\u0119 dla weso\u0142ego wsp\u00f3\u0142zawodnictwa.\u00a0<\/i>\r\n\r\nGry planszowe nie s\u0105 w tej materii niczym specjalnie wyj\u0105tkowym, r\u00f3wnie\u017c rynek gier wideo do pewnego momentu zdominowany by\u0142 przez tego rodzaju prezentacj\u0119 tematu wojny. Mogli\u015bmy by\u0107 aliantami lub nazistami, Persami lub Spartiatami, Orkami b\u0105d\u017a Lud\u017ami, a\u017c tu nagle - kilka lat temu - polskie 11 Bit Studios zaproponowa\u0142o nam rol\u0119 cywil\u00f3w. Po raz pierwszy na tak\u0105 skal\u0119 mieli\u015bmy walczy\u0107 nie z konkretnym wrogiem, lecz z wojn\u0105 jako tak\u0105. Walczy\u0107 nie \"z\" lub \"za\", lecz przede wszytkom \"o\" \u017cycie - swoje i innych podobnych nam nieszcz\u0119\u015bnik\u00f3w. Ryzykowny i ambitny plan developer\u00f3w powi\u00f3d\u0142 si\u0119 w stu procentach, a This War of Mine odnios\u0142o mi\u0119dzynarodowy sukces. Przyznaj\u0119 jednak, \u017ce mimo wszystko nie spodziewa\u0142em si\u0119 planszowej adaptacji, tej jak\u017ce trudnej pozycji. Czy Micha\u0142 Oracz i Jakub Wi\u015bniewski faktycznie podo\u0142ali zadaniu stworzenia jednej z najbardziej powa\u017cnych i ambitnych planszo-adaptacji ostatnich lat i czy przyznane im laury, s\u0105 naszym zdaniem zas\u0142u\u017cone?\r\n\r\nO tym przekonacie si\u0119 s\u0142uchaj\u0105c naszej recenzji\u00a0This War of Mine: Gra planszowa.<\/b>\r\n\r\n
\r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/roll-player-recenzja\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
\r\n

Gra This War of Mine<\/span> ukaza\u0142a si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
\r\n

Galeria<\/span><\/h1>\r\n
\r\n... ale ka\u017cdy mo\u017ce zosta\u0107 bohaterem.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nKto dzi\u015b zje syty posi\u0142ek, kto wy\u015bpi si\u0119 w \u0142\u00f3\u017cku ...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nCzasami o swoje trzeba walczy\u0107, dos\u0142ownie.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nPoszukiwania ...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nScenariusze ubarwiaj\u0105 rozgrywk\u0119 do\u015bwiadczonym graczom.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nGra prezentuje si\u0119 bardzo \"klimatycznie\".\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nZawarto\u015b\u0107 pude\u0142ka uzasadnia cen\u0119 w ka\u017cdym calu.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
\r\nMo\u017ce tylko figurki nie s\u0105 najpi\u0119kniejsze.\r\n[\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/06\/WZ\u00d3R-na-zp-1.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/06\/WZ\u00d3R-na-zp-1-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14010\/co-jest-grane-1-gencon-2018-zamek-smokow-azul-santorini.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #1 (GenCon 2018, Zamek Smok\u00f3w, Azul, Santorini)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #1 (GenCon 2018, Zamek Smok\u00f3w, Azul, Santorini)","description":"Kolejny miesi\u0105c milczenia\u00a0za nami (nie licz\u0105c oczywi\u015bcie\u00a0aktywno\u015bci facebookowej), ale jak sami widzicie - nie bez powodu! W ko\u0144cu\u00a0uda\u0142o si\u0119 nam wypracowa\u0107 formu\u0142\u0119\u00a0audio, kt\u00f3ra najbardziej nam odpowiada, zatem od teraz - dos\u0142ownie Pe\u0142n\u0105 par\u0105 - b\u0119dziemy\u00a0przygotowywa\u0107 dla Was podcasty. Pierwszy odcinek znajdziecie poni\u017cej.<\/i>\r\n

Zapraszamy do wys\u0142uchania pierwszego odcinka podcastu Pe\u0142nej pary - Co jest grane?\r\n<\/strong>Znajdziecie w nim:<\/p>\r\n\r\n

  \r\n \t
 • poGRAduchy<\/strong> o lipcowych partiach i plany na sierpie\u0144 (Posiad\u0142o\u015b\u0107 Szale\u0144stwa, SiegeStorm, Legacy of Dragonholt)<\/li>\r\n \t
 • Newsy<\/strong>, czyli co nowego na GenConie 2018 (KeyForge, Arkham Horror 3rd) \/\u00a0od 00:20:30\r\n<\/em><\/li>\r\n \t
 • Recenzj\u0119<\/strong> gry Zamek Smok\u00f3w + gratis por\u00f3wnanie do Azul oraz Santorini \/ od 00:51:04\r\n<\/em><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

  Oczywi\u015bcie w ferworze walki zapomnieli\u015bmy opowiedzie\u0107 o nowo\u015bciach CMON oraz, tak wa\u017cnej dla nas, nowej edycji Claustrophobii 1643 od Mythic, ale hej - przed nami jeszcze wiele odcink\u00f3w<\/em><\/p>\r\n

  RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

  \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-1<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
  \r\n

  Gra Zamek Smok\u00f3w<\/span> ukaza\u0142a si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
  \r\n

  Galeria<\/span><\/h1>\r\n
  [\/av_image]\r\n\r\n
  [\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/08\/WZ\u00d3R-na-zp-podc-1.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/08\/WZ\u00d3R-na-zp-podc-1-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14075\/grane-2-brass-discovery-cthulhu-dmd-lords-of-hellas.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #2 (Brass, Discover, Cthulhu: DMD, Lords of Hellas)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #2 (Brass, Discover, Cthulhu: DMD, Lords of Hellas)","description":"Wracamy z drugim odcinkiem podcastu \"Co jest grane?\". A w nim: Czy nowe wydanie Brassa daje rad\u0119? FFG szaleje, czyli planszowe Unique Games, dziwna kampania CMON - podsumowanie kickstartera Cthulhu: Death May Die, dobre bo polskie? - D\u0142uuuga recenzja Lords of Hellas + jak zwykle, sporo dygresji pomi\u0119dzy :)<\/i>\r\n

  Rozk\u0142ad jazdy drugiego odcinka podcastu Pe\u0142nej pary- Co jest grane?<\/strong> prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

   \r\n \t
  • poGRAduchy<\/strong> o sierpniowych partiach, zakupach i planach na wrzesie\u0144 (Legacy of Dragonholt - ci\u0105g dalszy, Brass, Dominion, LCGi)<\/li>\r\n \t
  • Newsy<\/strong>, czyli Discover: Lands Unknown - planszowe Unique Game od FFG oraz podsumowanie kickstartera Cthulhu: Death May Die (CMON) \/\u00a0od 00:42:00<\/em><\/li>\r\n \t
  • Recenzja<\/strong>\u00a0gry Lords of Hellas \/ od 1:10:08<\/em><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

   W kolejnym odcinku ko\u015bciane eurasy, kolejna ods\u0142ona Dominion, podsumowanie kicstartera gry Solomon Kane, kilka s\u0142\u00f3w o Claustrophobii 1643 + recenzja.<\/em><\/p>\r\n

   RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

   \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-1<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
   \r\n

   Gra Lords of Hellas<\/span> ukaza\u0142a si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
   \r\n

   Galeria<\/span><\/h1>\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n
   [\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/08\/WZ\u00d3R-na-zp-podc.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/08\/WZ\u00d3R-na-zp-podc-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14145\/grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaurow.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #3 (Everdell, Coimbra, Solomon Kane, Wielka Wystawa Dinozaur\u00f3w)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #3 (Everdell, Coimbra, Solomon Kane, Wielka Wystawa Dinozaur\u00f3w)","description":"Kolejny odcinek podcastu \"Co jest grane?\", a w nim podsumowanie wrze\u015bniowych rozgrywek Pe\u0142nej pary - pierwsze wra\u017cenia z Everdell i Coimbry, powr\u00f3t do serii Dominion, oraz najprostszy z LCG\u00f3w.\u00a0Kilka s\u0142\u00f3w o Kickstarterze, w tym Solomon Kane, czyli jak zniech\u0119ci\u0107 graczy chybion\u0105 reklam\u0105. Na koniec jak zwykle recenzja - tym razem Wielka Wystawa Dinozaur\u00f3w - gra rodzinna w klimacie paleontologicznym.<\/em>\r\n\r\n

   Rozk\u0142ad jazdy trzeciego odcinka podcastu Pe\u0142nej pary - Co jest grane?<\/strong> prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

    \r\n \t
   • poGRAduchy<\/strong> o wrze\u015bniowych partiach, zakupach i planach na pa\u017adziernik (Everdell, Coimbra, Dominion: Intryga, W40k: Podb\u00f3j, Everdell: Pearlbrook, The Ancient World, Detektyw, Aeon's End)<\/li>\r\n \t
   • Newsy<\/strong>, czyli Gloomhaven PL, Monolith Games i ich plan na Kickstartera, Solomon Kane \/\u00a0od 00:54:19<\/em><\/li>\r\n \t
   • Recenzja<\/strong>\u00a0gry\u00a0Wielka Wystawa Dinozaur\u00f3w \/ od 1:15:50<\/em><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

    W kolejnym odcinku prawdopodobnie w ko\u0144cu pojawi\u0105 si\u0119 ko\u015bciane eurasy, kolejna ods\u0142ona Dominion oraz recenzja, kt\u00f3r\u0105\u00a0jak zwykle wybierzecie na naszym profilu Facebook<\/a> :)<\/em><\/p>\r\n

    RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

    \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/[\/mixcloud]\r\n\r\n
    \r\n

    Gra Wielka Wystawa Dinozaur\u00f3w<\/span> ukaza\u0142a si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
    \r\n

    Galeria<\/span><\/h1>\r\n
    \r\nNasz ma\u0142y le\u015bny gracz :)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
    \r\nRozgrywka prezentuje si\u0119 wyj\u0105tkowo estetycznie.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
    [\/av_image]\r\n\r\n
    [\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/09\/pod3zp.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/09\/pod3zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14176\/grane-4-essen-detektyw-altiplano-potwory-ny-coimbra-troyes.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #4 (ESSEN?, Detektyw, Altiplano, Potwory w NY, Coimbra, Troyes)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #4 (ESSEN?, Detektyw, Altiplano, Potwory w NY, Coimbra, Troyes)","description":"Czwarty odcinek podcastu \"Co jest grane?\", a w nim zwyczajowe dzia\u0142y w nieco zachwianych proporcjach: kr\u00f3tkie poGRAduchy o pa\u017adziernikowych rozgrywkach i planach na listopad, w tym kolejna ods\u0142ona cyklu \"Dominion - Pami\u0119tamy!\"; Newsy z Kickstartera oraz dlaczego Essen ju\u017c tak nas nie rajcuje, a tak\u017ce recenzje gier: Detektyw (nowy kr\u00f3l klimatycznej dedukcji), Altiplano: Podr\u00f3\u017cnik (dodatek obowi\u0105zkowy), seria Potwory w ... (czyli R. Garfield du\u017cym dzieciom) i Coimbra & Troyes (czy co\u015b je \u0142\u0105czy?)<\/em>\r\n

    Rozk\u0142ad jazdy czwartego odcinka podcastu Pe\u0142nej pary - Co jest grane?<\/strong> prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

     \r\n \t
    • poGRAduchy<\/strong> o Dominion: Przysta\u0144 oraz planach na listopad<\/li>\r\n \t
    • Newsy<\/strong>, czyli Claustrophobia 1643, Reich Busters i inne kickstartery + ESSEN'18 \/\u00a0od 00:11:25<\/em><\/li>\r\n \t
    • Recenzja I:<\/strong> Detektyw (Portal Games) \/ od 00:30:04<\/em><\/li>\r\n \t
    • Recenzja II:<\/strong> Altiplano: Podr\u00f3\u017cnik (Baldar) \/ od 00:58:17<\/em><\/li>\r\n \t
    • Recenzja III:<\/strong> Seria Potwory w Tokio\/NY (Egmont) \/ od 1:20:00<\/em><\/li>\r\n \t
    • Recenzja IV:<\/strong> Coimbra i Troyes (Rebel) \/ od 1:40:00<\/em><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

     Na grudzie\u0144 planujemy dwa odcinki podcastu - standardowy\u00a0oraz specjalny pt.\u00a0\"Poradnik prezentowy Pe\u0142nej pary - Edycja 2018<\/strong>\"\r\nJedn\u0105 z recenzji do odcinka klasycznego jak zwykle wybierzecie na naszym profilu Facebook<\/a> :)<\/em><\/p>\r\n

     RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

     PS<\/strong>:\u00a0Wspomniana\u00a0w podca\u015bcie Alpaka Farm<\/strong> w Rudzie \u015al\u0105skiej<\/a><\/em><\/p>\r\n

     \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
     \r\n

     Gra\u00a0Altiplano <\/span>oraz seria Potwory w Tokio\/NY<\/span> ukaza\u0142y si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
     \r\n

     Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
     [\/av_image]\r\n\r\n
     [\/av_image]\r\n\r\n
     [\/av_image]\r\n\r\n
     [\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/10\/podcast4zpg.jpg","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/10\/podcast4zpg-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14210\/co-jest-grane-5-sagrada-brzdek-pictomania-chatka-z-piernika-7c-armada-kickstartery-monolith-arena.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #5 (Sagrada, Brzd\u0119k!, Pictomania, Chatka z Piernika, 7C: Armada, Kickstartery, Monolith Arena)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #5 (Sagrada, Brzd\u0119k!, Pictomania, Chatka z Piernika, 7C: Armada, Kickstartery, Monolith Arena)","description":"W pi\u0105tym odcinku podcastu Pe\u0142nej pary znajdziecie\u00a0rozszerzone poGRAduchy o kilku \u015bwie\u017cutkich premierach\u00a0- Sagrada (witra\u017cowa \u0142amig\u0142\u00f3wka), Brzd\u0119k! (d\u0142ugo wyczekiwany deckbuilder z plansz\u0105), Pictomania (nowa edycja rysunkowych kalambur\u00f3w), Chatka z Piernika (s\u0142odko-makabryczna gra familijna), 7 Cud\u00f3w \u015awiata: Armada (niebanalny dodatek do lubianej serii), Dominion: Z\u0142oty wiek (przedostatnia ods\u0142ona cyklu wspominkowego). Ponadto gar\u015b\u0107 news\u00f3w z Kickstartera z naciskiem na\u00a0Sword & Sorcery: Ancient Chronicles (druga cz\u0119\u015b\u0107 docenionego dungeon crawlera), Project: ELITE (masakrowanie obcych w czasie rzeczywistym), Reichbusters: Projekt Vril (Wolfenstein na planszy). Epizod zamyka recenzja gry Monolith Arena (Neuroshima Hex+: Fantasy)<\/em>\r\n

     Rozk\u0142ad jazdy pi\u0105tego odcinka podcastu Pe\u0142nej pary - Co jest grane?<\/strong> prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

      \r\n \t
     • poGRAduchy<\/strong>: Sagrada, Brzd\u0119k!, Pictomania, Chatka z Piernika, 7C: Armada, Dominion: Z\u0142oty Wiek<\/li>\r\n \t
     • Newsy z Kickstartera<\/strong>: S&S: Ancient Chronicles, Project: ELITE, Reichbusters: Projekt Vril \/\u00a0od 1:05:36<\/em><\/li>\r\n \t
     • Recenzja:<\/strong> Monolith Arena\u00a0\/ od 1:38:28<\/em><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

      Ju\u017c niebawem pojawi si\u0119 tak\u017ce specjalny\u00a0odcinek pt. \"Poradnik prezentowy Pe\u0142nej pary - Edycja 2018<\/strong>\"\r\nPod koniec grudnia spodziewajcie si\u0119 kolejnego \"Co jest grane<\/strong>\" z podsumowaniem naszego growego 2018 ;)\r\nJedn\u0105 z recenzji do kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)<\/em><\/p>\r\n

      RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

      \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
      \r\n

      Gry\u00a0Sagrada\u00a0<\/span>oraz Brzd\u0119k!<\/span> ukaza\u0142y si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
      \r\n

      Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
      [\/av_image]\r\n\r\n
      [\/av_image]\r\n\r\n
      [\/av_image]\r\n\r\n
      [\/av_image]\r\n\r\n
      [\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/11\/zp.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2018\/11\/zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14259\/swiateczny-poradnik-prezentowy-pelnejpary-edycja-2018.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nejPary \u2013 Edycja 2018","title":"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nejPary \u2013 Edycja 2018","description":"

      Milowymi krokami zbli\u017camy si\u0119 do ko\u0144ca roku 2018, a to oznacza, \u017ce i czas prezentowego szale\u0144stwa jest coraz bli\u017cej!\r\n<\/em>By cho\u0107 troch\u0119 pom\u00f3c Wam, w podejmowaniu tych jak\u017ce trudnych decyzji z gatunku - \"Jak\u0105, ci\u0119\u017ck\u0105 eurogr\u0119 do 4 graczy kupi\u0107 mamie?\"\r\nzdecydowali\u015bmy wr\u00f3ci\u0107 z pi\u0105tk\u0105 ju\u017c edycj\u0105 naszego \"\u015awi\u0105tecznego poradnika prezentowego Pe\u0142nejPary\".\r\nOczywi\u015bcie zgodnie z now\u0105 form\u0105 bloga i poradnik przygotowali\u015bmy w formie audio :)\r\nUsi\u0105d\u017acie zatem w wygodnym fotelu, przygotujcie kubek kakao\u00a0i pozw\u00f3lcie, \u017ce pomo\u017cemy wybra\u0107 Wam najlepsze planszowe niespodzianki dla ca\u0142ej rodziny (i nie tylko).<\/em><\/p>\r\nW naszym \u015awi\u0105tecznym poradniku<\/span><\/strong>, w tym roku znajdziecie ponad 48 tytu\u0142\u00f3w<\/span><\/strong>, podzielonych na 8 kategorii<\/span><\/strong> (W pojedynk\u0119, Dla dwojga, Dla najm\u0142odszych, Pierwszy krok, Drugi krok, Z klimatem, Dla eurograczy, Sylwestrowa noc<\/em>).\u00a0Podobnie jak w latach ubieg\u0142ych, tak i tym razem poradnik przygotowali\u015bmy w oparciu o kilka podstawowych za\u0142o\u017ce\u0144<\/span><\/strong>:\r\n

       \r\n \t
      • wybierali\u015bmy tylko spo\u015br\u00f3d tytu\u0142\u00f3w aktualnie dost\u0119pnych w sprzeda\u017cy,<\/li>\r\n \t
      • starali\u015bmy si\u0119 wybiera\u0107 w wi\u0119kszo\u015bci tytu\u0142y wydane w Polsce,<\/li>\r\n \t
      • starali\u015bmy si\u0119 dobiera\u0107 gry dzia\u0142aj\u0105ce w dwie osoby (chyba, \u017ce uzasadnionym by\u0142o pomin\u0105\u0107 ten aspekt),<\/li>\r\n \t
      • je\u015bli nie by\u0142o to wyj\u0105tkowo konieczne, si\u0119gali\u015bmy po tytu\u0142y, kt\u00f3re nie pojawi\u0142y si\u0119 we wcze\u015bniejszych edycjach poradnika (do kt\u00f3rych linki znajdziecie na ko\u0144cu tego wpisu :)).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

       Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/em><\/span><\/strong><\/h3>\r\n
       \r\n\r\n
       [\/av_image]\r\n\r\n
       \r\n\r\n

       W pojedynku0119

       \r\nGry i \u0142amig\u0142\u00f3wki solo, czyli tytu\u0142y przeznaczone do grania w pojedynk\u0119 lub posiadaj\u0105ce solidny wariant jednoosobowy.\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Dla dwojga

       \r\nNazwa bloga zobowi\u0105zuje, wyl\u0105dowa\u0142y tu gry idealne do grania we dwoje. Takie, kt\u00f3re przeznaczone s\u0105 tylko do rozgrywek dwuosobowych lub zwyczajnie bardzo dobrze sprawdzaj\u0105 si\u0119 w tym wariancie.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Dla najmu0142odszych

       \r\nCo\u015b dla pociech w r\u00f3\u017cnym wieku. Pozytywnie wp\u0142yn\u0105 na rozw\u00f3j dziecka, poszerz\u0105 zainteresowania, pomog\u0105 w nauce lub po prostu pozwol\u0105 mi\u0142o sp\u0119dzi\u0107 czas.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Pierwszy krok

       \r\nNiezbyt z\u0142o\u017cone, szybkie w t\u0142umaczeniu zasady, dobre skalowanie i stosunkowo neutralny temat. Ot plansz\u00f3wki pierwszego kontaktu.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Drugi krok

       \r\nW stosunku do kategorii poprzedniej nieco bardziej z\u0142o\u017cone, wymagaj\u0105ce troch\u0119 wi\u0119kszego skupienia, lecz przy tym daj\u0105ce te\u017c znacznie szersze mo\u017cliwo\u015bci \u201ezabawy\u201d mechanik\u0105. Naturalne rozwiniecie planszowej przygody.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Z klimatem

       \r\nGry, w kt\u00f3rych wynikaj\u0105cy z tematu klimat jest szczeg\u00f3lnie istotny i wyczuwalny podczas rozgrywki.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Dla eurograczy

       \r\nPropozycje dla fan\u00f3w gier w stylu europejskim. Planowanie, przeliczanie i rywalizacja o punkty, przy ograniczonej losowo\u015bci.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n\r\n

       Sylwestrowa noc

       \r\nGry lekkie, absorbuj\u0105ce wi\u0119ksz\u0105 grup\u0119 graczy \u2013 w sam raz na imprez\u0119, czyli np. domowego Sylwestra w gronie znajomych.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
       \r\n\r\n
       \r\n

       A dla s\u0142uchaj\u0105cych nas na MixCloud<\/span><\/strong> ca\u0142y Poradnik w jednym \"kawa\u0142ku\"<\/p>\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n

       RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

       \r\n

       Pami\u0119tajcie, by zajrze\u0107 do edycji z lat poprzednich !<\/span><\/span>\r\n<\/strong>Opisali\u015bmy tam dziesi\u0105tki innych, nie mniej godnych uwagi tytu\u0142\u00f3w.<\/h3>\r\n
       \r\n\r\n
       [\/av_image]\r\n

       [\/av_image]<\/p>\r\n

       [\/av_image]<\/p>\r\n

       [\/av_image]<\/p>\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/11\/Poradnik-prezentowy-2018.png","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/11\/Poradnik-prezentowy-2018-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14354\/co-jest-grane-6-top-2018-top-2019-tainted-grail-the-river-dead-men-tell-no-tales.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #6 (Top 2018, Top 2019, Tainted Grail, The River, Dead Men Tell No Tales)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #6 (Top 2018, Top 2019, Tainted Grail, The River, Dead Men Tell No Tales)","description":"W nowy rok wchodzimy z lekkim po\u015blizgiem, ale za to odcinkiem wypchanym po brzegi\u00a0podsumowaniami ubieg\u0142ego oraz wspominkami i planami na 2019. W dziale poGRAduchy czekaj\u0105 na Was\u00a0Top gier poznanych w 2018, zaleg\u0142o\u015bci do sprawdzenia w 2019,\u00a0podsumowanie roku 2018 i plany na 2019 oraz Top wyczekiwanych premier 2019. Ponadto zwie\u0144czenie cyklu \"Dominion - Kocham i Pami\u0119tam\". Newsy to g\u0142\u00f3wnie om\u00f3wienie\u00a0kampanii kickstarterowej gry Tainted Grail: The Fall of Avalon, za\u015b w dziale recenzji przygl\u0105damy si\u0119 nowej rodzinnej pozycji od Days of Wonder - The River (Rebel.pl) oraz\u00a0Dead Men Tell No Tales (All In Games), czyli grabie\u017cczo-kooperacyjnej\u00a0grze pirackiej.<\/em>\r\n

       Rozk\u0142ad jazdy sz\u00f3stego, noworocznego odcinka podcastu Pe\u0142nej pary - Co jest grane?<\/strong> prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

        \r\n \t
       • poGRAduchy<\/strong>: Top 10 gier poznanych w 2018<\/li>\r\n \t
       • poGRAduchy<\/strong>: Top 10 gier wydanych w 2018, kt\u00f3re chcemy nadrobi\u0107 w 2019 \/ od 31:30<\/em><\/li>\r\n \t
       • poGRAduchy<\/strong>: Planszowy rok 2018 Pe\u0142nej pary - Podsumowanie\u00a0\/ od 53:15<\/em><\/li>\r\n \t
       • poGRAduchy<\/strong>: Top 10 wyczekiwanych premier 2019\u00a0\/ od\u00a01:16:15<\/em><\/li>\r\n \t
       • poGRAduchy<\/strong>: Dominion: Imperium\u00a0\/ od\u00a01:43:47<\/em><\/li>\r\n \t
       • Newsy:\u00a0<\/strong>plany wydawnicze Rebela, info o trwaj\u0105cych pledge managerach projekt\u00f3w kickstarterowych oraz om\u00f3wienie gry Tainted Grail: The Fall of Avalon\u00a0<\/strong>\/\u00a0od 1:53:00<\/em><\/li>\r\n \t
       • Recenzja I:<\/strong> The River (REBEL.pl) \/ od 2:15:20<\/em><\/li>\r\n \t
       • Recenzja II: <\/strong>Dead Men Tell No Tales (All In Games)\/ od 2:27:20<\/em><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

        Kolejny odcinek podcastu pojawi si\u0119 na prze\u0142omie stycznia i lutego.\r\nJeden z temat\u00f3w wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)<\/em><\/p>\r\n

        RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

        \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
        \r\n

        Gra\u00a0Dead Men Tell No Tales<\/span>\u00a0ukaza\u0142a si\u0119 w Polsce pod patronatem platformy Znad<\/span>Planszy<\/span><\/h2>\r\n
        \r\n

        Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
        [\/av_image]\r\n\r\n
        [\/av_image]\r\n\r\n
        [\/av_image]\r\n\r\n
        [\/av_image]\r\n\r\n
        [\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/01\/podcast6zp-1.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/01\/podcast6zp-1-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14382\/co-jest-grane-7-teotihuacan-wq-blackstone-fortress-sherlock-holmes-portalcon-11-vindication.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #7 (Teotihuacan, WQ: Blackstone Fortress, Sherlock Holmes, PortalCon 11, Vindication)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #7 (Teotihuacan, WQ: Blackstone Fortress, Sherlock Holmes, PortalCon 11, Vindication)","description":"

        Vox populi,\u00a0vox\u00a0Dei! Jak zdecydowali\u015bcie, tak zrobili\u015bmy - nowy odcinek podcastu publikujemy w od\u015bwie\u017conej\/zmienionej\u00a0formie. Bez recenzji, lecz z wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015bci\u0105 poGRAduch i News\u00f3w, a tak\u017ce nowym dzia\u0142em \"Jaskinia 3Trolli\".\u00a0<\/em>Tym razem dzielimy si\u0119 opiniami na temat takich tytu\u0142\u00f3w jak:\u00a0<\/em>Teotihuacan,\u00a0Warhammer Quest: Blackstone Fortress,\u00a0Kroniki Zbrodnii i Sherlock Holmes, Suburbia, czy Vindication. A poza tym jak zwykle gadamy od rzeczy, sypiemy sucharami i zach\u0119camy do wydawania ci\u0119\u017cko\u00a0zarobionych z\u0142ociszy na kickstartery :D\u00a0\u00a0<\/em>\r\n<\/p>\r\n

        W si\u00f3dmym odcinku podcastu Pe\u0142nej pary - Co jest grane?<\/strong>\u00a0omawiamy kolejno (mi\u0119dzy innymi):<\/p>\r\n\r\n

         \r\n \t
        • poGRAduchy: Teotihuacan<\/strong> - gar\u015b\u0107 wra\u017ce\u0144 z rozgrywek w najbardziej rozchwytywane euro 2018 r.<\/li>\r\n \t
        • poGRAduchy: Warhammer Quest: Blackstone Fortress<\/strong> - kosmiczny dungeon crawler od GW<\/li>\r\n \t
        • poGRAduchy: Kroniki Zbrodnii i Sherlock Holmes<\/strong> - kilka s\u0142\u00f3w o grach detektywistycznych<\/li>\r\n \t
        • Newsy: PortalCON 11<\/strong> - przegl\u0105d zapowiedzi \/\u00a0od 54:24<\/em><\/strong><\/li>\r\n \t
        • Newsy Kickstarter: Suburbia<\/strong> - dlaczego warto wesprze\u0107 nowe wydanie?<\/li>\r\n \t
        • Newsy Kickstarter: Vindication<\/strong> - pierwsze planszowe odkrycie\u00a02019<\/li>\r\n \t
        • Newsy Kickstarter:\u00a0<\/b>Human Punishment<\/strong> - cyberpunkowe social deduction w pi\u0119knej oprawie<\/li>\r\n \t
        • Newsy Kickstarter:\u00a0<\/b>Munchkin Dungeon<\/strong> - figurki, to nie wszystko ...<\/li>\r\n \t
        • Jaskinia 3Trolli: <\/strong>Przegl\u0105d najciekawszych nowo\u015bci i preorder\u00f3w ze sklepu 3trolle.pl<\/a> \/\u00a0od 01:25:44\u00a0<\/em><\/strong><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

         Zapowiedziane w podca\u015bcie recenzje<\/strong> pojawi\u0105 si\u0119 w kolejnych tygodniach lutego<\/strong>.\r\nJeden z\u00a0 temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

         RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

         \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
         \r\n

         Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy z sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n
         [\/av_image]\r\n

         Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n
         [\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/02\/CJG7ZP.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/02\/CJG7ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14434\/doom-gra-planszowa-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"DOOM: Gra planszowa [audioRECENZJA]","title":"DOOM: Gra planszowa [audioRECENZJA]","description":"

         Czy plastikowy Cacodemon dor\u00f3wnuje rozpikselowanemu? Czy karciane BFG9000 ma odpowiedni\u0105 si\u0142\u0119 ra\u017cenia? Na te i inne pytania odpowiemy w podcastowej recenzji planszowej wersji DOOMa (Galakta).<\/em>\r\n<\/p>\r\n

         W naszych podcastach nie raz wspominali\u015bmy, \u017ce gry wideo s\u0105 nam w r\u00f3wnym stopniu bliskie, co plansz\u00f3wki.\r\nDlatego te\u017c nie mogli\u015bmy przepu\u015bci\u0107 okazji sprawdzenia planszowej wersji ostatniego DOOMa.\r\nNa nasze szcz\u0119\u015bcie portal do marsja\u0144skiego piek\u0142a odnalaz\u0142 si\u0119 gdzie\u015b w mrocznych zakamarkach Jaskini 3Trolli<\/strong> ;)<\/p>\r\n

         \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
         \r\n

         RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n\r\n

         Recenzja DOOMa<\/span>\u00a0powsta\u0142a dzi\u0119ki wsp\u00f3\u0142pracy z sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n
         [\/av_image]\r\n

         Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
         \r\nI minigun dupa, gdy diablik\u00f3w kupa.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
         \r\nBravo, mamy problem...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
         \r\nPilarki spalinowe Stihl - niezawodne na demony od 1993.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
         \r\nNo co?! Raz wygra\u0107 nie mog\u0119?\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
         \r\nZapraszamy na Marsa - darmowe burgerki w pakiecie.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/02\/doom-zp.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/02\/doom-zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14461\/pandemic-upadek-rzymu-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pandemic: Upadek Rzymu [audioRECENZJA]","title":"Pandemic: Upadek Rzymu [audioRECENZJA]","description":"

         Pandemic to dzi\u015b seria o niezwykle bogatej linii wydawniczej i trudno sobie wyobrazi\u0107, jak wiele r\u00f3\u017cnorodnych pomys\u0142\u00f3w Matt Leacock jest jeszcze w stanie upchn\u0105\u0107 w prostych, w za\u0142o\u017ceniu ramach pierwotnego pomys\u0142u.\r\n<\/span>Czy zatem Upadek Rzymu, kolejna ju\u017c ods\u0142ona cyklu spinn-off\u00f3w, kontynuuje marsz Pandemii ku kooperacyjnej glorii?\u00a0<\/span>Czy te\u017c oka\u017ce si\u0119 zwiastunem - nomen omen - upadku serii?\u00a0<\/em><\/p>\r\n

         Mimo pustoszej\u0105cych garnizon\u00f3w, walk\u00a0toczonych w najodleglejszych prowincjach i ulic Rzymu\u00a0sp\u0142ywaj\u0105cych czerwieni\u0105, ostatecznie uda\u0142o si\u0119 zapewni\u0107 Imperium kilka dodatkowych lat wzgl\u0119dnego spokoju.\r\nZwyci\u0119stwo przypiecz\u0119towa\u0142 pok\u00f3j\u00a0zawarty w Kordobie, mi\u0119dzy dow\u00f3dc\u0105 wojsk rzymskich\u00a0i wodzem Wandal\u00f3w. Trzeba jednak wspomnie\u0107, \u017ce odpowiednie argumenty - w ostatniej chwili - przedstawi\u0142, zaznajomiony ze zwyczajami naje\u017ad\u017ac\u00f3w, obrotny kupiec ... Tak w skr\u00f3cie mo\u017cemy podsumowa\u0107 wra\u017cenia po jednej z pierwszych rozgrywek w Upadek Rzymu, c\u00f3\u017c - chyba ju\u017c znacie odpowied\u017a na postawione we wst\u0119pie pytanie ;)<\/span><\/p>\r\n

         \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
         \r\n

         RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n\r\n

         Gr\u0119<\/span> Pandemic: Upadek Rzymu\u00a0<\/span><\/span>otrzymali\u015bmy do recenzji od wydawnictwa\u00a0REBEL.pl<\/span><\/h2>\r\n
         [\/av_image]\r\n

         Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
         \r\nImperium Romanum\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
         \r\n\"Alea iacta est\"\r\n[\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/02\/pandemiczp.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/02\/pandemiczp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14549\/co-jest-grane-8-hate-aeons-end-legacy-karciana-podcastopka-zombicide-zielona-horda-kicks.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #8 (HATE, Aeon's End: Legacy, Karciana podcasTOPka, Zombicide: ZIelona Horda, KickS)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #8 (HATE, Aeon's End: Legacy, Karciana podcasTOPka, Zombicide: ZIelona Horda, KickS)","description":"W \u00f3smym odcinku podcastu \"Co jest grane?\" t\u0142umaczymy dlaczego HATE jest dobry, karciane Legacy ma sens, a kolejnych podstawek Zombicide nigdy ma\u0142o. Poza tym prezentujemy swoje TOPki ulubionych gier z ciekawym\/klimatycznym wykorzystaniem kart, sprawdzamy co s\u0142ycha\u0107 na Kickstarterze oraz odwiedzamy Jaskini\u0119 3Trolli.<\/em>\r\n\r\n

         Rozk\u0142ad jazdy odcinka \u00f3smego<\/strong> wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

          \r\n \t
         • poGRAduchy: HATE<\/strong> - brutalny skirmish od CMON \/od 02:39<\/li>\r\n \t
         • poGRAduchy: Aeon's End: Legacy<\/strong> - system Legacy + karcianka? \/od 14:20<\/li>\r\n \t
         • poGRAduchy: Mr. Jack<\/strong> - czy daje rad\u0119 po latach? \/od 26:19<\/li>\r\n \t
         • poGRAduchy: Plany na Marzec i Claustrophobia 1643 <\/strong>\/od 31:48<\/li>\r\n \t
         • podcasTOPka: Ulubione gry z kartami <\/strong>\/od 39:14<\/li>\r\n \t
         • Newsy: Zombicide: ZIelona Horda<\/strong> - dlaczego warto mie\u0107 kolejne Zombicide? \/od 01:11:03<\/li>\r\n \t
         • Newsy Kickstarter<\/strong>: Bloodborne, Alone, nowo\u015bci Mythic Games, Milennium Blades \/od 01:18:10<\/li>\r\n \t
         • Jaskinia3Trolle<\/strong>: Konkurs oraz Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 01:27:42<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

          Zapowiedziane w podca\u015bcie recenzje<\/strong> pojawi\u0105 si\u0119 w kolejnych tygodniach marca<\/strong>.\r\nDwa z\u00a0 temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniach na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

          RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

          \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
          \r\n\r\n
          [\/av_image]\r\n

          Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy z sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

          [\/av_image]<\/p>\r\n\r\n

          Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
          \r\nA w telewizji wci\u0105\u017c HATE\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nPrawdziwie barbarzy\u0144skie gabaryty!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nSzturm na wiosk\u0119! Agrhh!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nNiczym kadr komiksu <3\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nRytua\u0142 trwa!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nW pudle ca\u0142a masa niespodzianek!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nRynek zasob\u00f3w wci\u0105\u017c si\u0119 zmienia.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nSetki kart do odkrycia!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nElektryzuj\u0105ca nekromantka po 2 partiach \/Adam\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\n\u0141uczniczka-berserker Iwony\r\n[\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/03\/podct8zp.png","width":1920,"height":792},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/03\/podct8zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14583\/horror-w-arkham-iii-edycja-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Horror w Arkham: III edycja [audioRECENZJA]","title":"Horror w Arkham: III edycja [audioRECENZJA]","description":"

          Seria Horror w Arkham towarzyszy nam od pocz\u0105tku przygody z plansz\u00f3wkami. To dzi\u0119ki pokr\u0119tnym zasadom drugiej edycji trafili\u015bmy na plansz\u00f3wkowe fora, wpadaj\u0105c - w trwaj\u0105cy do dzi\u015b - wir rozgrywek (i zakup\u00f3w hehe). Nic zatem dziwnego, \u017ce na trzeci\u0105 ods\u0142on\u0119 klasyka gier ameri, czekali\u015bmy z niecierpliwo\u015bci\u0105, a i niema\u0142ymi oczekiwaniami.\u00a0W kolejnej audioRECENZJI zestawiamy oczekiwania z rzeczywisto\u015bci\u0105, wskazuj\u0105c mechaniczne inspiracje innymi tytu\u0142ami cyklu Arkham Files.<\/em><\/p>\r\n

          Zapraszamy o wys\u0142uchania recenzji trzeciej edycji Horroru w Arkham.<\/p>\r\n

          Materia\u0142 nie nale\u017cy do kr\u00f3tkich, jednak tak wyczekiwany tytu\u0142 zas\u0142uguje na odpowiedni\u0105 uwag\u0119 :)<\/p>\r\n

          \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
          \r\n

          RSS:<\/strong>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n\r\n

          Recenzja Horroru w Arkham<\/span>\u00a0powsta\u0142a dzi\u0119ki wsp\u00f3\u0142pracy z sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n
          [\/av_image]\r\n

          Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
          \r\nWielki Pluszwieczny!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nIwona i jej godny podziwu optymizm (w obliczu pora\u017cki xD )\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nKelnerka-Mag krwi? Czemu nie!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nPoszukiwacz Satyr spali\u0142 \u015bwiat - ups...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nStojaczki z Kickstarter\u00f3w si\u0119 przydaj\u0105 :D Kart na stole ca\u0142a masa.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nRozgrywka przygotowana - mo\u017cna gra\u0107 (nareszcie...)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
          \r\nGoose, to ty?\r\n[\/av_image]\r\n\r\n ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/03\/zp.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/03\/zp-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14691\/co-jest-grane-9-thunderstone-roll-player-war-chest-ameri-podcastopka-carnival-zombies.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #9 (Thunderstone, Roll Player, War Chest, Ameri podcasTOPka, Carnival Zombies)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #9 (Thunderstone, Roll Player, War Chest, Ameri podcasTOPka, Carnival Zombies)","description":"W 9 odcinku podcastu \"Co jest grane?\" schodzimy do loszku, chc\u0105c ubi\u0107 kilka potwor\u00f3w (Thunderstone: Quest), by chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej stwierdzi\u0107, \u017ce Potwory to jednak fajne s\u0105 i w sumie, to powinni\u015bmy im podzi\u0119kowa\u0107 (Roll Player: Potwory i S\u0142ugusy). Sko\u0142owani odwiedzamy karczm\u0119, by dla relaksu rozegra\u0107 partyjk\u0119 kr\u00f3lewskiej gry (War Chest). S\u0105cz\u0105c godziwy napitek bajamy o fantastycznych przygodach w odleg\u0142ych krainach (ameri podcasTOPka), planuj\u0105c ju\u017c kolejne woja\u017ce (newsy z KSa). Zabaw\u0119 ko\u0144czymy wizyt\u0105 u znajomych 3Trolli.<\/em>\r\n\r\n

          Rozk\u0142ad jazdy odcinka dziewi\u0105tego\u00a0<\/b>wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

           \r\n \t
          • poGRAduchy: Thunderstone: Quest\u00a0<\/b>- diablo-dobry deckbuilder z klimatem \/od 01:57<\/li>\r\n \t
          • poGRAduchy: Roll Player: Potwory i S\u0142ugusy<\/strong>\u00a0- o tym jak dodatek uratowa\u0142 podstawk\u0119 \/od 25:27<\/li>\r\n \t
          • poGRAduchy: War Chest<\/strong> - abstrakcyjna gra kr\u00f3l\u00f3w \/od 34:56<\/li>\r\n \t
          • poGRAduchy: Dwa zdania o Na Skrzyd\u0142ach<\/strong> i plany na kwiecie\u0144\u00a0<\/strong>\/od 45:40<\/li>\r\n \t
          • podcasTOPka: Ulubione Ameritrashe\u00a0<\/strong>\/od 58:05<\/li>\r\n \t
          • Newsy: Harry Potter: Hogwarts Battle<\/strong> - rodzinny deckbuilder nie dla mugoli \/od 1:31:00<\/li>\r\n \t
          • Newsy Kickstarter<\/strong>: Carnival Zombies, Iwari, Tsukuyumi, Kingdom Rush \/od 01:39:38<\/li>\r\n \t
          • Jaskinia3Trolle<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 1:54:03<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

           Zapowiedziane w podca\u015bcie recenzje<\/strong> pojawi\u0105 si\u0119 w kolejnych tygodniach kwietnia<\/strong>.\r\nJeden z\u00a0 temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

           RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

           \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
           \r\n

           Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy z sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

           [\/av_image]<\/p>\r\n\r\n

           Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
           \r\nPrzygotowania do nagrywania :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nThunderstone jak ju\u017c na st\u00f3\u0142 trafi, to trudno go ruszy\u0107...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\n- Tadzio, Mroczny elf, Kleryk\u00a0?<\/span><\/span>\u00a0, Or\u0119downik (ub\u00f3stwa) xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nWielki fina\u0142!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nWar Chest - kr\u00f3l marcowego sto\u0142u.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/03\/Podcast-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/03\/Podcast-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14713\/mr-jack-dodatek-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Mr Jack + dodatek [audioRECENZJA]","title":"Mr Jack + dodatek [audioRECENZJA]","description":"

           Czas na kolejn\u0105, nieco nostalgiczn\u0105 audioRecenzj\u0119, czyli powr\u00f3t ulubionego szwarccharakteru gier planszowych - Kuby Rozpruwacza (brr powia\u0142o groz\u0105).\u00a0<\/em><\/span><\/p>\r\n

           Czy maj\u0105ca na karku dekad\u0119 z ok\u0142adem dwu-osob\u00f3wka nadal potrafi zag\u0119\u015bci\u0107 atmosfer\u0119 przy stole?\r\nCzy Jackowu uda\u0142o si\u0119 umkn\u0105\u0107 przed \u015bcigaj\u0105cym go czasem?\r\nJak sprawdza si\u0119 w nieco od\u015bwie\u017conej formie, uzupe\u0142niony dodatkiem?\r\nW najnowszej audioRecenzji odpowiadamy nie tylko na te pytania :)<\/p>\r\n

           \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
           \r\n

           RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

           Jacka \u015bcigali\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu<\/span>\u00a0Rebel.pl<\/span><\/h2>\r\n
           [\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nDetektyw Iwona na tropie!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/04\/Recka-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/04\/Recka-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14744\/na-skrzydlach-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Na skrzyd\u0142ach [audioRECENZJA]","title":"Na skrzyd\u0142ach [audioRECENZJA]","description":"

           Nareszcie wiosna! \u015awiat za oknami zn\u00f3w raczy nas wszechobecn\u0105 zieleni\u0105 i dochodz\u0105cym zewsz\u0105d szczebiotem ptak\u00f3w . To zatem idealny moment, by i przy planszy nacieszy\u0107 oko widokiem skrzydlatych cud\u00f3w natury.\u00a0<\/em><\/span>\r\n<\/p>\r\n

           Czy jednak debiutancki projekt Elizabeth Hargrave zachwyci\u0142 nas czym\u015b poza cudown\u0105 opraw\u0105?\r\nTego dowiecie si\u0119 s\u0142uchaj\u0105c kolejnej audioRECENZJI.<\/p>\r\n

           \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
           \r\n

           RSS:<\/span><\/strong>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

           Ptaki obserwowali\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
           [\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nTak, mo\u017cna powiedzie\u0107, \u017ce \"trooooch\u0119\" lubimy\" ptaki <3\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nOprawa zachwyca, co do tego nie ma w\u0105tpliwo\u015bci!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/04\/Na-Skrzyd\u0142ach-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/04\/Na-Skrzyd\u0142ach-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14775\/keyforge-zew-archontow-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"KeyForge: Zew Archont\u00f3w [audioRECENZJA]","title":"KeyForge: Zew Archont\u00f3w [audioRECENZJA]","description":"

           Deckbuilding wydaje si\u0119 by\u0107 jedn\u0105 z podstawowym i niezmiennych cech wszystkich karcianek kolekcjonerskich. Pocz\u0105wszy od s\u0142ynnego Magica czy Pokemon\u00f3w, przez LOTRy, Deciphery, WoWy a na niedawnym Warhammer Champions ko\u0144cz\u0105c. Trudno zatem dziwi\u0107 si\u0119 poruszeniu i atmosferze zaciekawienia, kiedy to jeden z prekursor\u00f3w gatunku - Richard Garfield - zapowiada KeyForge, tytu\u0142 kolekcjonerski, pozbawiony tego elementu.<\/em><\/span>\r\n<\/p>\r\n

           Co wysz\u0142o z tak odwa\u017cnego eksperymentu?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI.<\/p>\r\n

           \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
           \r\n

           RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

           Klucze wykuwali\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
           [\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nEkscytacja przy otwieraniu losowych talii jest nie mniejsza ni\u017c przy typowych boosterach ;)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nTalia testowa to dobry wst\u0119p, ale nie powalczymy ni\u0105 zbyt d\u0142ugo...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nUlubiona frakcja Iwony - \"ufoki\" xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           \r\nRadocha z pot\u0119\u017cnego kombo zawsze taka sama :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/05\/Recka-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/05\/Recka-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14801\/co-jest-grane-10-pluszowe-opowiesci-welcome-to-podroze-przez-srodziemie-top10-bloodborne-kingdom-rush.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #10 (Pluszowe Opowie\u015bci, Welcome to, Podr\u00f3\u017ce przez \u015ar\u00f3dziemie, TOP10, Bloodborne, Kingdom Rush)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #10 (Pluszowe Opowie\u015bci, Welcome to, Podr\u00f3\u017ce przez \u015ar\u00f3dziemie, TOP10, Bloodborne, Kingdom Rush)","description":"Dziesi\u0105ty odcinek podcastu przed Wami - zgodnie z zapowiedzi\u0105\u00a0nieco d\u0142u\u017cszy i po brzegi\u00a0wypakowany naszymi ulubionymi (i potencjalnie\u00a0ulubionymi) tytu\u0142ami. Wszak je\u015bli \u015bwi\u0119towa\u0107 jubileusz, to z grami, kt\u00f3re si\u0119 kocha! Zaczynamy od powrotu do dzieci\u0144stwa - krainy pluszak\u00f3w i strach\u00f3w (Pluszowe Opowie\u015bci), stamt\u0105d\u00a0szybki powr\u00f3t do rzeczywisto\u015bci, a wraz z nim poszukiwania najlepszej\u00a0okolicy pod budow\u0119 wymarzonego domu (Welcome to...). Odpowiednio malownicz\u0105 okolic\u0119 odnajdujemy w ko\u0144cu, w okolicach Shire (Podr\u00f3\u017ce przez \u015ar\u00f3dziemie), gdzie zatrzymujemy\u00a0si\u0119 na godzink\u0119, by z przymru\u017ceniem oka godnym hobbita opowiedzie\u0107 o ulubionych plansz\u00f3wkach (TOP10). Niestety sielanka\u00a0i weso\u0142o\u015b\u0107 dobiegaj\u0105 ko\u0144ca, gdy przepe\u0142nieni groz\u0105 zagl\u0105damy\u00a0do portfela, rzucaj\u0105c si\u0119 w obj\u0119cia szale\u0144...tzn. Kicktarter\u00f3w - omawiamy wi\u0119c kolejno kampanie Bloodborne i Kingdom Rush. Ca\u0142o\u015b\u0107 jak zwykle domyka wizyta\u00a0w bezpiecznej przystani - Jaskini3Trolli.<\/em>\r\n\r\n

           Rozk\u0142ad jazdy odcinka dziesi\u0105tego\u00a0<\/b>wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

            \r\n \t
           • poGRAduchy: Pluszowe Opowie\u015bci\u00a0<\/b>- czyli wi\u0119cej magii, mniej gryzoni \/od 02:32<\/li>\r\n \t
           • poGRAduchy: Welcome to... Miasteczko marze\u0144<\/strong> - papier, karty, o\u0142\u00f3wek i ca\u0142a masa decyzji \/od 20:51<\/li>\r\n \t
           • poGRAduchy: W\u0142adca Pier\u015bcieni: Podr\u00f3\u017ce przez \u015ar\u00f3dziemie\u00a0<\/strong>- z\u0142oty \u015brodek gier z apkami? \/od 31:43<\/li>\r\n \t
           • poGRAduchy: Plany na maj\/czerwiec \/od 48:40<\/li>\r\n \t
           • podcasTOPka: Nasze TOP10\u00a0<\/strong>\/od 55:00<\/li>\r\n \t
           • Newsy: Bloodborne: The Board Game<\/strong> - wgl\u0105d w kampani\u0119 \/od 01:55:00<\/li>\r\n \t
           • Newsy:\u00a0Kingdom Rush: Rift in Time <\/strong>- tower defense na planszy \/od 02:31:09<\/li>\r\n \t
           • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 02:38:03<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

            Jeden z\u00a0 temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

            RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

            \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
            \r\n

            Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy z sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

            [\/av_image]<\/p>\r\n\r\n

            Dodatki i nawi\u0105zania:<\/span><\/h1>\r\n
            \r\nWspomniana w podca\u015bcie recenzja Magii i Myszy.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nWspomniane w TOP10, poprzednie TOP z 2017 - dla por\u00f3wnania :)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nWspomniany w podca\u015bcie tekst o Cywilizacji.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nWspomniana w podca\u015bcie recenzja Robinsona.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n \r\n

            Poza wy\u017cej zacytowanymi, po\u015br\u00f3d archiwalnych wpis\u00f3w bloga, znajdziecie r\u00f3wnie\u017c recenzje innych wspominanych gier np. LCG\u00f3w (SW<\/a>, GOT<\/a>, Netrunner<\/a>), Cyklad <\/a>z dodatkami<\/a>, czy Terraformacji Marsa<\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\r\n \r\n\r\nPodsumowanie fabu\u0142y Bloodborne, z polskimi napisami (mo\u017cna w\u0142. w opcjach filmu):<\/strong>\r\n\r\n

            \r\n\r\nAnaliza fabu\u0142y Bloodborne w kontek\u015bcie klasycznego poj\u0119cia mitu:<\/strong>\r\n\r\n
            \r\n\r\nAnaliza fabu\u0142y Bloodborne w kontek\u015bcie motyw\u00f3w horroru gotyckiego:<\/strong>\r\n\r\n
            \r\n

            Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
            \r\nZ takim partnerem nie mog\u0142o si\u0119 nie uda\u0107!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nChocia\u017c strachy bardzo si\u0119 stara\u0142y!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nGrunt to odpowiednia nazwa dru\u017cyny xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nUps, zasadzka....\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\nOj, CMON ma \"wgl\u0105d\" w nasz portfel...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
            \r\ntzw. \"Profesjonalne studio nagra\u0144\" :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\npodk\u0142ad d\u017awi\u0119kowy wykorzystany podczas opowiadania o Bloodborne pochodzi z:\r\nhttps:\/\/youtu.be\/MwToTZc9qOk<\/em>\r\n\r\n
            ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/05\/Podcast-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/05\/Podcast-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/14928\/co-jest-grane-11-the-ancient-world-siege-storm-7th-continent-super-fantasy-brawl-top-gier-dla-dwojga.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #11 (The Ancient World, Siege Storm, 7th Continent, Super Fantasy Brawl, TOP gier dla dwojga)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #11 (The Ancient World, Siege Storm, 7th Continent, Super Fantasy Brawl, TOP gier dla dwojga)","description":"Kickstarter to nie tylko kompulsywne zakupy, ale i granie w gry docieraj\u0105ce\u00a0do nas z mniejszym\u00a0lub wi\u0119kszym\u00a0op\u00f3\u017anieniem (ja bardzo prosz\u0119 si\u0119 nie \u015bmia\u0107!). Nic zatem dziwnego, \u017ce 11 odcinek podcastu \"Co jest grane?\" zosta\u0142 niemal ca\u0142kowicie zdominowany przez nasze ubieg\u0142oroczne zakupy, kt\u00f3re nareszcie znalaz\u0142y drog\u0119 z Chin do swojego nowego domu. Czy zagrzej\u0105 u nas miejsce na d\u0142u\u017cej, czy te\u017c ju\u017c wys\u0142ali\u015bmy je do nowych w\u0142a\u015bcicieli? Tego dowiecie si\u0119 z dzia\u0142u \"poGRAduchy\". Dodatkowo, jako \u017ce jest to pierwszy odcinek po powrocie z podr\u00f3\u017cy do Pary\u017ca, znajdziecie w nim r\u00f3wnie\u017c\u00a0wra\u017cenia z wizyty w siedzibie Mythic Games oraz rzut okiem na najnowszy projekt tego wydawnictwa - Super Fantasy Brawl. Odcinek domykamy jak zawsze gar\u015bci\u0105 news\u00f3w i nowinek ze sklepu 3trolle.pl.<\/em>\r\n\r\n\r\n

            Rozk\u0142ad jazdy odcinka\u00a0jedenastego\u00a0<\/b>wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

             \r\n \t
            • poGRAduchy: The\u00a0<\/strong>Ancient World\u00a0<\/b>- Ryan Laukat po raz trzeci... ostatni \/od 02:29<\/li>\r\n \t
            • poGRAduchy: Siege Storm<\/strong> - karcianka od Awaken Realms (nie tak znowu) Lite \/od 17:25<\/li>\r\n \t
            • poGRAduchy: 7th Continent\u00a0<\/strong>- paragraf\u00f3wka w wersji Ultimate \/od 30:28<\/li>\r\n \t
            • poGRAduchy: Mythic Games & Super Fantasy Brawl\u00a0<\/strong>- wspominki z paryskiej wizyty i fantastyczny brawler z ikr\u0105 \/od 54:40<\/li>\r\n \t
            • podcasTOPka: Nasze TOP gier dla dwojga\u00a0<\/strong>\/od 01:13:51<\/li>\r\n \t
            • poGRAduchy: Plany na kolejne miesi\u0105ce \/od 01:55:04<\/li>\r\n \t
            • Newsy:\u00a0Kickstarter\u00a0<\/strong>- kilka s\u0142\u00f3w o interesuj\u0105cych nas projektach \/od 02:01:38<\/li>\r\n \t
            • Newsy: Mage Knight: Ultimate Edition<\/strong>\u00a0- wra\u017cenia po rozpakowaniu \/od 02:04:22<\/li>\r\n \t
            • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 02:10:01<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

             Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

             RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             Konkurs<\/span> \"Tajemniczy dziennik\"<\/span><\/h1>\r\n
             \r\nKliknij, by pozna\u0107 szczeg\u00f3\u0142y konkursu!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n

             Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

             [\/av_image]<\/p>\r\n\r\n

             Galeria z rozgrywek<\/span><\/h1>\r\n
             \r\nOd teraz jeszcze Pe\u0142niejsza Para :)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nStaro\u017cytny \u015bwiat pi\u0119kny, ale nie chcemy tam wraca\u0107...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nW Siege Storm liczy si\u0119 ka\u017cda karta!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n7th Continent - i tak powinien wygl\u0105da\u0107 porz\u0105dny KS\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nBo najtrudniej jest wybra\u0107 posta\u0107 ...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nA taki zestaw mo\u017cecie wygra\u0107 w naszym konkursie!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nBonjour!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nPo wizycie w Mythic Games pozostan\u0105 nam fantastyczne wspomnienia <3\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nHEL - tajemniczy projekt Mythic Games. Jeszcze w tym roku na KS!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nGood Place :)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nPierwsza rozgrywka SFB by\u0142a niezwykle zaci\u0119ta.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nSuper Fantasy Brawl - dzia\u0142a tak dobrze jak wygl\u0105da :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/06\/Podcast-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/06\/Podcast-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15057\/hero-realms-talie-dodatkowe-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Hero Realms & talie dodatkowe [audioRECENZJA]","title":"Hero Realms & talie dodatkowe [audioRECENZJA]","description":"

             Karcianki niekolekcjonerskie - kiedy\u015b stwierdzenie granicz\u0105ce z \u017cartem, dzi\u015b rzecz jak najbardziej normalna i co wa\u017cne po\u017c\u0105dana przez rzesze graczy na ca\u0142ym \u015bwiecie. Dawniej boostery, wymiany i turnieje, dzi\u015b jedno ma\u0142e pude\u0142eczko i domowe zacisze. Czy to ju\u017c staro\u015b\u0107 puka do drzwi, czy te\u017c Hero Realms jest zwyczajnie gr\u0105 tak dobr\u0105, \u017ce nawet fan LCGowych kombos\u00f3w z przyjemno\u015bci\u0105 po\u015bwi\u0119ci jej kilkana\u015bcie minut?<\/span><\/em>\r\n<\/p>\r\n

             Czy Hero Realms podoba nam si\u0119 bardziej od swojego \"gwiezdnego brata\"?<\/p>\r\n

             Czym r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 te serie?<\/p>\r\n

             Oraz czy dodatki s\u0105 warte uwagi?<\/p>\r\n

             Tego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI.<\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

             Kombosem w bosa ciskali\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nKarciankowy zawr\u00f3t g\u0142owy <3\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Hero-Realms-audioRECENZJA.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Hero-Realms-audioRECENZJA-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15083\/kingdomino-queendomino-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Kingdomino & Queendomino [audioRECENZJA]","title":"Kingdomino & Queendomino [audioRECENZJA]","description":"

             Kiedy jeden z twoich ulubionych projektant\u00f3w, bierze na warsztat mechanik\u0119 przywodz\u0105c\u0105 na my\u015bl najlepsze wspomnienia z dzieci\u0144stwa - nie mo\u017cesz sta\u0107 oboj\u0119tnie!\r\nWchodzisz w seri\u0119 po same uszy - niczym w kickstarterowe all-in.\u00a0<\/em><\/span>\r\n A je\u015bli przy okazji jeste\u015b recenzentem - po wszystkim robisz przegl\u0105d serii, je\u015bli naturalnie zdo\u0142asz oderwa\u0107\u00a0<\/em><\/span>si\u0119\u00a0<\/em>od sto\u0142u ;)<\/em><\/p>\r\n\r\n

             Nam na szcz\u0119\u015bcie si\u0119 uda\u0142o, zatem zapraszamy do wys\u0142uchania recenzji serii Kingdomino (Bruno Cathala).<\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n

             \r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nGiganci atakuj\u0105, oj trzeba przegania\u0107 kr\u00f3lu!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nZa ksi\u0119\u017cniczki by\u0142a jedna wie\u017ca, wida\u0107 \u017ce kr\u00f3lowej si\u0119 powodzi xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Kingdomino-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Kingdomino-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15099\/robinson-crusoe-opowiesci-niesamowite-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Robinson Crusoe - Opowie\u015bci Niesamowite [audioRECENZJA]","title":"Robinson Crusoe - Opowie\u015bci Niesamowite [audioRECENZJA]","description":"

             Ju\u017c 7 rok eksplorujemy t\u0119 Przekl\u0119t\u0105 Wysp\u0119, a ko\u0144ca tajemnic jakie w sobie kryje wci\u0105\u017c nie wida\u0107...<\/em><\/span>\r\n Dziesi\u0105tkami mniejszych lub wi\u0119kszych dodatk\u00f3w Ignacy Trzewiczek z zespo\u0142em przez lata udowadniali, \u017ce przemy\u015blany i elastyczny system na jakim zbudowany jest Robinson Crusoe, to materia\u0142 o niemal nieograniczonym potencjalne rozszerze\u0144.<\/em><\/span>\r\n Czy i tym razem - w kooperacji z Joann\u0105 Kijank\u0105 - uda\u0142o si\u0119 \u00f3w potencja\u0142 w\u0142a\u015bciwie wykorzysta\u0107?<\/em><\/span><\/p>\r\n\r\n

             Co kryj\u0105 Opowie\u015bci Niesamowite? Czy tryb kampanii zda\u0142 egzamin? Jak dodatek uzupe\u0142nia podstawk\u0119?<\/p>\r\n

             Tego dowiecie si\u0119 s\u0142uchaj\u0105c naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

             Na trop pu\u0142kownika wpadli\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu<\/span>\u00a0Portal Games<\/span><\/h2>\r\n
             \r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n\r\n
             \r\nOpowie\u015bci o opowie\u015bciach ;)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Robinson-Crusoe-Opowiesci-Niesamowite-audioRECENZJA.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Robinson-Crusoe-Opowiesci-Niesamowite-audioRECENZJA-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15125\/wielka-petla-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Wielka P\u0119tla (Flamme Rouge) [audioRECENZJA]","title":"Wielka P\u0119tla (Flamme Rouge) [audioRECENZJA]","description":"

             Wiatr we w\u0142osach, muchy w z\u0119bach i spodnie dopasowane tak, \u017ce jeszcze chwila, a zapewne p\u0119kn\u0105... wszystko przygotowane!<\/span>\r\nJu\u017c za chwil\u0119 po Waszym stole przejedzie peleton, czy zechcecie do\u0142\u0105czy\u0107 do rywalizacji?<\/span><\/p>\r\n\r\n

             Wielka P\u0119tla (Flamme Rouge<\/em>) jest gr\u0105 wy\u015bcigow\u0105, a kto \u015bledzi rankingi BGG, ten doskonale wie, \u017ce bycie gr\u0105 wy\u015bcigow\u0105, rzadko wi\u0105\u017ce si\u0119 z wielkim uznaniem.\r\nJako\u015b tak ju\u017c si\u0119 utar\u0142o, \u017ce stworzy\u0107 tytu\u0142 oddaj\u0105cy ducha tego rodzaju rywalizacji jest niezwykle trudno.\r\nCzy zatem du\u0144ski projektant, Asger Harding Granerud podo\u0142a\u0142 zadaniu?\r\nJak Wielka P\u0119tla radzi sobie w wariancie dwuosobowym?\r\nTego dowiecie si\u0119 s\u0142uchaj\u0105c naszej relacji z Wielkiego Wy\u015bcigu!<\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n

             \r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nFrancuzi wci\u0105\u017c licz\u0105, \u017ce wysun\u0105 si\u0119 na prowadzenie ...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n... ale przy takiej diecie, chyba nie ma na to szans xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Recka-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Recka-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15142\/fudzi-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Fud\u017ci [audioRECENZJA]","title":"Fud\u017ci [audioRECENZJA]","description":"

             Wolfgang Warsch, czarny ko\u0144 roku 2018, ekspresowy laureat nagrody SdJ, autor chyba naj\u017cywiej komentowanych tytu\u0142\u00f3w tego i zesz\u0142ego roku - s\u0142owem cz\u0142owiek, kt\u00f3ry z powodzeniem namiesza\u0142 w naszym pouk\u0142adanym, plansz\u00f3wkowym \u015bwiadku. Dzi\u015b sprawdzamy, jak poradzi\u0142 sobie z - \"bagatela\" - obalaniem problemu lidera w grach kooperacyjnych.<\/span><\/em><\/p>\r\n

             Jakim twistem\u00a0Wolfgang Warsch zaskoczy\u0142 nas tym razem?<\/p>\r\n

             Czy Fud\u017ci sprawdza si\u0119 w wariancie dwuosobowym?<\/p>\r\n

             I czy faktycznie uda\u0142o si\u0119 pozby\u0107 problemu lidera?<\/p>\r\n

             Tego dowiecie si\u0119 s\u0142uchaj\u0105c naszej recenzji gry Fud\u017ci!<\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n

             \r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n\r\n
             \r\nGrupa! Prosz\u0119 zaczeka\u0107 na przewodnika!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nUcieeeekaaaa\u0107!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Recka-ZP-1.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Recka-ZP-1-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15167\/podwodne-miasta-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Podwodne Miasta [audioRECENZJA]","title":"Podwodne Miasta [audioRECENZJA]","description":"

             Cho\u0107 po typowe eurosy si\u0119gamy dzi\u015b znacznie rzadziej, ni\u017c na pocz\u0105tku planszowej przygody, to jednak nigdy nie odpuszczamy sobie okazji sprawdzenia tytu\u0142u cenionego przez nas autora, kt\u00f3ry przy okazji kusi nietuzinkowym tematem. W ten oto spos\u00f3b na nasz st\u00f3\u0142 trafi\u0142y Podwodne Miasta Vladim\u00edra Suchego.<\/em><\/span><\/p>\r\n

             Czy pod plastostalowymi kopu\u0142ami odnajdziemy co\u015b, czego nie by\u0142o ju\u017c na powierzchni?\u00a0<\/span><\/p>\r\n

             Czy mnogo\u015b\u0107 mo\u017cliwo\u015bci zmia\u017cd\u017cy nas niczym g\u0142\u0119binowe ci\u015bnienie?<\/span><\/p>\r\n

             I naturalnie - czy woda mo\u017ce by\u0107 sucha?<\/span><\/p>\r\n

             Na te pytania postaramy si\u0119 odpowiedzie\u0107 w recenzji ;)<\/span><\/p>\r\n

             \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
             \r\n

             RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n

             \r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n\r\n
             [\/av_image]\r\n\r\n
             \r\n\r\n
             \r\nPodwodne Miasta, 2019, koloryzowane (i nawadniane)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nKlimatu mo\u017ce brak, ale kopu\u0142ki ca\u0142kiem fotogeniczne ;)\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nKiedy delfin z Ciebie szydzi... i ma racj\u0119 xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nRozk\u0142adanie i sprz\u0105tanie tej drobnicy bywa m\u0119cz\u0105ce.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             \r\nMimo skromnego dizajnu, plansza nadrabia czytelno\u015bci\u0105.\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
             ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Podwodne-Miasta-audioRECENZJA.jpg","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/07\/Podwodne-Miasta-audioRECENZJA-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15218\/co-jest-grane-12-hellboy-szybka-reakcja-mroczny-zamek-topka-mechanik-trudvang-etherfields.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #12 (Hellboy, Szybka Reakcja, Mroczny Zamek, TOPka Mechanik, Trudvang, Etherfields)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #12 (Hellboy, Szybka Reakcja, Mroczny Zamek, TOPka Mechanik, Trudvang, Etherfields)","description":"Dwunasty, wypchany po brzegi klimatycznymi plansz\u00f3wkami, odcinek podcastu Pe\u0142nej Pary! <\/em>\r\nZnajdziecie w nim d\u0142ugo wyczekiwan\u0105 opini\u0119 o grze Hellboy, dwie szybkie recenzje nowo\u015bci Wydawnictwa Rebel - Pandemic: Szybka Reakcja oraz Mroczny Zamek, nasz\u0105 podcasTOPk\u0119 ulubionych mechanik, odpowiedzi na gar\u015b\u0107 pyta\u0144 z okazji 1000 polubie\u0144 na Facebooku, a tak\u017ce wylewne opinie o kilku kampaniach kickstarterowych (mi\u0119dzy innymi Trudvang i Etherfields).\u00a0 Czyli jak zwykle sporo za du\u017co, jak na jeden odcinek....<\/em>\r\n\r\n

             Rozk\u0142ad\u00f3wka odcinka\u00a0dwunastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

              \r\n \t
             • poGRAduchy: Hellboy: The Board Game<\/strong>\u00a0<\/b>\/od 00:01:47<\/li>\r\n \t
             • poGRAduchy: Pandemic: Szybka Reakcja<\/strong>\u00a0\/od 00:30:28<\/li>\r\n \t
             • poGRAduchy: Mroczny Zamek\u00a0<\/strong>\/od 00:46:38<\/li>\r\n \t
             • podcasTOPka: Ulubione mechaniki<\/strong>\u00a0<\/strong>\/od 00:59:41<\/li>\r\n \t
             • poGRAduchy: Pytania do Pe\u0142ne pary<\/strong> \/od 01:19:06<\/li>\r\n \t
             • Newsy:\u00a0Kickstarter Trudvang\u00a0<\/strong>\/od 01:36:50<\/li>\r\n \t
             • Newsy:\u00a0Kickstarter Etherfields <\/strong>\/od 01:53:21<\/li>\r\n \t
             • Newsy:\u00a0Kickstarter Dice Throne Adventures\u00a0<\/strong>\/od 02:19:55<\/li>\r\n \t
             • Newsy:\u00a0Kickstarter Dinogenics <\/strong>\/od 02:27:22<\/li>\r\n \t
             • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 02:34:46<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

              Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

              RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

              \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
              \r\n

              Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

              [\/av_image]<\/p>\r\n
              \r\nPiekielny fan nale\u015bnik\u00f3w vs \u017baby z innego \u015bwiata :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
              \r\nSzybka Reakcja - Szybka Recenzja :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
              \r\nJak Mroczny, to Mroczny :D\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
              \r\nPodk\u0142ad muzyczny z roku 1997, oprawa i mechanika rodem z lat 80tych...\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
              \r\nNawet najlepszy podk\u0142ad muzyczny nie pomo\u017ce na s\u0142abe rzuty -\u00a0Rest in Peaces xD\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
              \r\nPami\u0119taj - nie kupuj (za du\u017co) CCG! Nawet w promocji!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n
              ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/08\/Podcast-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/08\/Podcast-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15253\/co-jest-grane-13-nemesis-zombicide-najezdzca-legendary-alien-xenoshyft-disney-villainous.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #13 (Nemesis, Zombicide: Naje\u017ad\u017aca, Legendary Alien, XenoShyft, Disney Villainous)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #13 (Nemesis, Zombicide: Naje\u017ad\u017aca, Legendary Alien, XenoShyft, Disney Villainous)","description":"Intruzi, Ksenomorfy, Xenosi - s\u0142owem kosmici. Monstra z odleg\u0142ych kra\u0144c\u00f3w wszech\u015bwiata maj\u0105ce tylko jeden cel - zabi\u0107... ewentualnie zap\u0142odni\u0107 ;) Tak czy inaczej doprowadzi\u0107 nas do smutnego ko\u0144ca. Takim w\u0142a\u015bnie\u00a0milusi\u0144skim\u00a0po\u015bwi\u0119camy\u00a0lwi\u0105 cz\u0119\u015b\u0107, trzynastego ju\u017c odcinka naszego podcastu. <\/em>\r\nBy nie by\u0142o jednak zbyt monotematycznie - dorzucamy r\u00f3wnie\u017c kilka s\u0142\u00f3w o Disney Villainous oraz \"co\u015b z zupe\u0142nie innej beczki\", czyli TOPk\u0119 eurogier.\r\nPrzed Wami niemal 4h naszej ochoczej gadaniny.\u00a0<\/em>\r\n\r\n

              Rozk\u0142ad\u00f3wka odcinka\u00a0trzynastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

               \r\n \t
              • poGRAduchy: Nemesis<\/strong>\u00a0<\/b>\/od 00:04:15<\/li>\r\n \t
              • poGRAduchy: Zombicide: Naje\u017ad\u017aca<\/strong>\u00a0\/od 00:55:23<\/li>\r\n \t
              • poGRAduchy: Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game\u00a0<\/strong>\/od 01:49:51<\/li>\r\n \t
              • poGRAduchy: XenoShyft: Dreadmire\u00a0<\/strong>\/od 02:10:37<\/li>\r\n \t
              • poGRAduchy: Disney Villainous<\/strong> \/od 02:24:00<\/li>\r\n \t
              • podcasTOPka: Ulubione eurogry<\/strong>\/od 02:36:10<\/li>\r\n \t
              • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 03:25:55<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

               Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

               RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/p>\r\n

               \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
               \r\n

               Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

               [\/av_image]<\/p>\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/CoJestGrane13.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/CoJestGrane13-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15299\/res-arcana-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Res Arcana [audioRECENZJA]","title":"Res Arcana [audioRECENZJA]","description":"

               Tom Lehmann wraca z wieloletniej kosmicznej podr\u00f3\u017cy, by tym razem tchn\u0105\u0107 w karty odrobin\u0119 magii.\r\nW recenzji gry Res Arcana sprawdzamy, czy karciane zakl\u0119cia autora Race for the Galaxy wci\u0105\u017c maj\u0105 moc.<\/em><\/span>\r\n<\/p>\r\n

               Odpowiadaj\u0105c mi\u0119dzy innymi na pytania:<\/p>\r\n

               Czy karciana magia potrafi przyci\u0105gn\u0105\u0107 na d\u0142u\u017cej?<\/p>\r\n

               Jak uprawia si\u0119 j\u0105 w dwie osoby?<\/p>\r\n

               Oraz czym wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 ta sztuka na tle innych dziedzin karcianego rzemios\u0142a?<\/p>\r\n

               \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
               \r\n

               RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

               Karciane arkana zg\u0142\u0119biali\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n
               ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/Res-Arcana-Audiorecenzja.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/Res-Arcana-Audiorecenzja-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15327\/narcos-gra-planszowa-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Narcos: Gra planszowa [audioRECENZJA]","title":"Narcos: Gra planszowa [audioRECENZJA]","description":"

               Gry dedukcyjne, cho\u0107 nie nale\u017c\u0105 do gatunku dominuj\u0105cego w \u015bwiatowych rankingach, nie pozwalaj\u0105 o sobie zapomnie\u0107. Rokrocznie pojawia si\u0119 co najmniej jeden, ponadprzeci\u0119tny przedstawiciel tej zas\u0142u\u017conej rodziny. Czy inspirowana hitem Netflixa, gra Narcos podtrzyma t\u0119 chlub\u0105 tradycj\u0119, czy te\u017c sko\u0144czy niczym sam El Patron?\u00a0<\/span><\/em><\/p>\r\n

               Czy zaoferuje emocje na miar\u0119 ekranowego pierwowzoru? <\/span><\/em><\/p>\r\n

               Czy przyci\u0105gnie do planszy na d\u0142ugie godziny, jak i serial przyku\u0142 do kanapy na kilka sezon\u00f3w? <\/span><\/em><\/p>\r\n

               Tego dowiecie si\u0119 s\u0142uchaj\u0105c naszej audioRECENZJI<\/span><\/em>\r\n<\/span><\/p>\r\n

               \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
               \r\n

               RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

               Kartel z Medellin rozpracowali\u015bmy dzi\u0119ki<\/span>\r\nPortal Games<\/span><\/h2>\r\n
               \r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               \r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/Narcos-Gra-Planszowa.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/Narcos-Gra-Planszowa-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15357\/wyspa-skarbow-zloto-johna-silvera-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Wyspa Skarb\u00f3w: Z\u0142oto Johna Silvera [audioRECENZJA]","title":"Wyspa Skarb\u00f3w: Z\u0142oto Johna Silvera [audioRECENZJA]","description":"

               \"Pi\u0119tnastu ch\u0142op\u00f3w na Umrzyka Skrzyni \u2013<\/em><\/span>\r\nJo-ho-ho! i butelka rumu!<\/em><\/span>\r\nDiabli i trunek reszt\u0119 bandy wzi\u0119li.<\/em><\/span>\r\nJo-ho-ho! i butelka rumu!\"<\/em><\/span><\/p>\r\n

               Arrrrr kt\u00f3\u017c to nie zna s\u0142\u00f3w przy\u015bpiewki?! \u017bwawo! Garde\u0142 nie szcz\u0119dzi\u0107, rumem p\u0142uka\u0107 sowicie!<\/span><\/p>\r\n

               A pami\u0119ta\u0107 jako rzek\u0142em - kto g\u0119by nie otworzy, temu si\u0119 czarn\u0105 plam\u0119 raz dwa sprawi!<\/span><\/p>\r\n

               Komu jednak kulas drewniany sam do rytmu podryguje, niech czym pr\u0119dzej hak \u017celazny na cyrkiel wymieni!<\/span><\/p>\r\n

               Co rychlej, pod Pe\u0142nej pary \u017cagle! Kurs na Wysp\u0119 Skarb\u00f3w - ku dedukcyjnej przygodzie!<\/span><\/p>\r\n

               PS.<\/strong> W t\u0142umaczenie zasad wkrad\u0142 si\u0119 drobny b\u0142\u0105d (08:30) - John Silver nie losuje obszaru ukrycia skarbu, a sam go wybiera, zakopuj\u0105c w dowolnym miejscu wyspy. Niemniej granie z wariantem losowania obszaru nie wp\u0142ywa na balans i odbi\u00f3r gry :)<\/em><\/span><\/p>\r\n

               \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
               \r\n

               RSS<\/strong>:<\/span>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcas<\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

               Kurs ku pirackiej przygodzie obrali\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n
               [\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n
               ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/Recka-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/09\/Recka-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15367\/co-jest-grane-14-time-of-legends-joan-of-arc-warcry-reef-krolestwa-polnocy-topka.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #14 (Time of Legends: Joan of Arc, WarCry, Reef, Kr\u00f3lestwa P\u00f3\u0142nocy, TOPka)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #14 (Time of Legends: Joan of Arc, WarCry, Reef, Kr\u00f3lestwa P\u00f3\u0142nocy, TOPka)","description":"Wojny i pojedynki, historyczni dow\u00f3dcy i fantastyczne\u00a0bestie, cni rycerze i bezlito\u015bni barbarzy\u0144cy - czternasty odcinek podcastu \"Co jest grane?\", to g\u0142\u00f3wnie szcz\u0119k\u00a0szczerbionych mieczy, gruchot roz\u0142upywanych czaszek, okrzyki zwyci\u0119zc\u00f3w\u00a0i zawodzenie poleg\u0142ych - s\u0142owem tytu\u0142y, w kt\u00f3rych walka odgrywa pierwsze skrzypce (no mo\u017ce poza tymi dwoma, w kt\u00f3rych\u00a0nie odgrywa :P ). W pierwszych 2 godzinach materia\u0142u (czy kogo\u015b dziwi jeszcze takie okre\u015blenie w naszym wst\u0119pie?) przygl\u0105damy si\u0119 rozgrywce w Joan of Arc oraz Warcry - dw\u00f3m tytu\u0142om, kt\u00f3re cho\u0107 dziel\u0105 bitewny\u00a0temat, s\u0105 od siebie diametralnie r\u00f3\u017cne. <\/i>\r\n

               Bitewne rozwa\u017cania puentujemy odpowiedzi\u0105 na wasze pytania, por\u00f3wnuj\u0105c\u00a04 du\u017ce gry (HATE, Joan of Arc, WarCry i Mythic Battles) w perspektywie kilku kryteri\u00f3w (jak regrywalno\u015b\u0107, czy poziom komplikacji zasad).\u00a0<\/i>Natomiast\u00a0w drugiej cz\u0119\u015bci odcinka bierzemy na recenzencki warsztat nieco mniej wojownicze tytu\u0142y, wydane pod patronatem platformy ZnadPlanszy - Reef oraz Kr\u00f3lestwa P\u00f3\u0142nocy, i chocia\u017c daleko im do wojennego tematu, to i tu jest miejscami gor\u0105co. Niedorzecznie\u00a0d\u0142ugi materia\u0142 domyka\u00a0podcasTOPk\u0105 naszych ulubionych gier pojedynkowych oraz zwyczajowa wizyta w Jaskini3Trolli.<\/i><\/p>\r\n

               Rozk\u0142ad\u00f3wka odcinka\u00a0czternastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                \r\n \t
               • poGRAduchy: Time of Legends: Joan of Arc\u00a0<\/b>\/od 00:04:31<\/li>\r\n \t
               • poGRAduchy: WARHAMMER Age of Sigmar:\u00a0WarCry<\/strong>\u00a0\/od 01:05:10<\/li>\r\n \t
               • poGRAduchy: Pytania od s\u0142uchaczy<\/strong> \/od 01:59:09<\/li>\r\n \t
               • Recenzja: Reef\u00a0<\/strong>\/od 02:11:49<\/li>\r\n \t
               • Recenzja: Osadnicy: Kr\u00f3lestwa P\u00f3\u0142nocy\u00a0<\/strong>\/od 02:27:03<\/li>\r\n \t
               • podcasTOPka: Ulubione gry pojedynkowe<\/strong>\/od 03:07:46<\/li>\r\n \t
               • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 03:24:29<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n+ Ma\u0142y bonus - recenzja Time of Legends: Joan of Arc zilustrowana odpowiednimi dla tre\u015bci grafikami:<\/strong>\r\n\r\n
                \r\n\r\n
                \r\n

                Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                [\/av_image]<\/p>\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                [\/av_image]\r\n\r\n
                \r\n
                <\/div>\r\n
                \r\n
                \r\n
                <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                <\/div>\r\n
                \r\n
                <\/div>\r\n
                <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/10\/Podcast-ZP-1.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/10\/Podcast-ZP-1-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15418\/co-jest-grane-15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewnetrzne-rubieze-colony-wars.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #15 (Court of the Dead, Drako, Ostatni Bastion, Zamek, Zewn\u0119trzne Rubie\u017ce, Colony Wars)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #15 (Court of the Dead, Drako, Ostatni Bastion, Zamek, Zewn\u0119trzne Rubie\u017ce, Colony Wars)","description":"Recenzje, recenzje, recenzje - mo\u017cesz od nich ucieka\u0107, ale one i tak Ci\u0119\u00a0dopadn\u0105. Dziesi\u0105t\u0105 parti\u0105 zawlok\u0105 do krainy \u015bmierci, rzuc\u0105 smoczycy na po\u017carcie, postawi\u0105 na pierwszej linii\u00a0obrony, twarz\u0105 wprost na strza\u0142 ... z blastera! A gdy odwr\u00f3cisz si\u0119 na chwile, by zagra\u0107 w co\u015b, co niedawno kupi\u0142e\u015b, zamro\u017c\u0105 w karbonicie i sprzedadz\u0105 za kilka kredyt\u00f3w. Takie s\u0105 recenzje. Nie znaj\u0105 lito\u015bci, czyhaj\u0105\u00a0na tw\u00f3j czas, m\u0119cz\u0105 twoich znajomych kolejnymi partiami, alienuj\u0105 wariantem solo, a wszystko w imi\u0119 czego? Rzetelno\u015bci? Poklasku? Deadline\u00f3w? Ehh, recenzje - nigdy si\u0119 nie zmieni\u0105...<\/i>\r\n

                Tak, nazbiera\u0142o si\u0119 nam ciut recenzji na liczniku, czego wyrazem\u00a0niech b\u0119dzie ten jak\u017ce nietrzymaj\u0105cy\u00a0si\u0119 kupy wst\u0119p ;)<\/p>\r\n

                Prze\u0142om pa\u017adziernika i listopada, to z drobnym jedynie wyj\u0105tkiem, niemal wy\u0142\u0105cznie partie w egzemplarze, kt\u00f3re zabukowali\u015bmy sobie, czy to z racji patronatu, czy te\u017c wsp\u00f3\u0142pracy z wydawcami, st\u0105d odcinek pi\u0119tnasty si\u0142\u0105 rzeczy musia\u0142 wype\u0142ni\u0107 si\u0119 w\u0142a\u015bnie ich recenzjami. By jednak nie by\u0142o tak, \u017ce sprzedali\u015bmy si\u0119 za gar\u015b\u0107 tekturowych srebrnik\u00f3w, jest i tytu\u0142 wybrany przez Was, gdzie srebrniki s\u0105 jak najbardziej legitne - metalowe!<\/p>\r\n

                Rozk\u0142ad\u00f3wka recenzjo-odcinka\u00a0pi\u0119tnastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                 \r\n \t
                • Recenzja: Court of the Dead: Mourners Call<\/strong>\u00a0<\/b>\/od 00:03:54<\/li>\r\n \t
                • Recenzja: Drako<\/b>\u00a0\/od 00:48:14<\/li>\r\n \t
                • Recenzja:\u00a0Ostatni Bastion<\/strong>\u00a0\/od 01:01:49<\/li>\r\n \t
                • Recenzja: Zamek\u00a0<\/strong>\/od 01:23:38<\/li>\r\n \t
                • Recenzja: Star Wars: Zewn\u0119trzne Rubie\u017ce\u00a0<\/strong>\/od 01:37:31<\/li>\r\n \t
                • Recenzja: Star Realms: Colony Wars\u00a0<\/strong>\/od 02:05:36<\/li>\r\n \t
                • poGRAduchy: Pytania od s\u0142uchaczy<\/strong> \/od 02:18:40<\/li>\r\n \t
                • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 02:37:47<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                 Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                 RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                 \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/[\/mixcloud]\r\n\r\n
                 \r\n

                 Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                 [\/av_image]<\/p>\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 [\/av_image]\r\n\r\n
                 \r\n
                 <\/div>\r\n
                 \r\n
                 \r\n
                 <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                 <\/div>\r\n
                 \r\n
                 <\/div>\r\n
                 <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/11\/Co-jest-grane-15.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/11\/Co-jest-grane-15-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15487\/swiateczny-poradnik-prezentowy-pelnejpary-edycja-2019.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nejPary \u2013 Edycja 2019","title":"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nejPary \u2013 Edycja 2019","description":"

                 \u00d3smy sezon Gry o Tron, Avengers: Endgame, a ju\u017c niebawem Star Wars IX!\r\nRok 2019 obfituje w wielkie fina\u0142y, ale czego\u015b nam tu jeszcze brakuje...<\/em>\r\nAh tak! Oczywi\u015bcie! Sz\u00f3stej edycji \u015awi\u0105tecznego Poradnika Prezentowego Pe\u0142nej Pary! :D<\/em>\r\nCzym pr\u0119dzej spieszymy, by wype\u0142ni\u0107 t\u0119 luk\u0119 i jak co roku przedstawi\u0107 Wam list\u0119 kilkudziesi\u0119ciu starannie wybranych (i ogranych) tytu\u0142\u00f3w.\r\nMamy nadziej\u0119, \u017ce Poradnikiem podsuniemy pomys\u0142y, jakie to gry powinny znale\u017a\u0107 si\u0119:\r\npod choinkami, \u0142\u00f3\u017ckami, w skarpetach, szafach, kominkach ... <\/em>\r\ni wsz\u0119dzie tam gdzie upychacie kolejne planszowe \"prezenty\" ;)<\/em><\/p>\r\nW tegorocznym\u00a0\u00a0\u015awi\u0105tecznym poradniku<\/span><\/strong>\u00a0znajdziecie ponad 42 tytu\u0142y<\/span><\/strong>, zebrane w\u00a07 kategoriach<\/span><\/strong>\u00a0(W pojedynk\u0119, Dla dwojga, Rodzinnie, Drugi krok, Tematycznie, Strategicznie, Sylwestrowo<\/em>).\u00a0Podobnie jak w latach ubieg\u0142ych, tak i tym razem poradnik przygotowali\u015bmy w oparciu o kilka podstawowych za\u0142o\u017ce\u0144<\/span><\/strong>:\r\n

                  \r\n \t
                 • wybierali\u015bmy tylko spo\u015br\u00f3d tytu\u0142\u00f3w aktualnie dost\u0119pnych w sprzeda\u017cy,<\/li>\r\n \t
                 • starali\u015bmy si\u0119 wybiera\u0107 w wi\u0119kszo\u015bci tytu\u0142y wydane w Polsce w tym lub ubieg\u0142ym roku,<\/li>\r\n \t
                 • starali\u015bmy si\u0119 dobiera\u0107 gry dzia\u0142aj\u0105ce r\u00f3wnie\u017c w dwie osoby (chyba, \u017ce uzasadnionym by\u0142o pomin\u0105\u0107 ten aspekt),<\/li>\r\n \t
                 • je\u015bli nie by\u0142o to wyj\u0105tkowo konieczne, si\u0119gali\u015bmy po tytu\u0142y, kt\u00f3re nie pojawi\u0142y si\u0119 we wcze\u015bniejszych edycjach poradnika (do kt\u00f3rych linki znajdziecie na ko\u0144cu tego wpisu :)).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                  Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/em><\/span><\/strong><\/h3>\r\n
                  \r\n\r\n
                  [\/av_image]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Wstu0119p

                  \r\nKilka s\u0142\u00f3w o za\u0142o\u017ceniach tegorocznej edycji Poradnika, sposobie selekcji tytu\u0142\u00f3w i napotkanych trudno\u015bciach w wyborze.\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  W pojedynku0119

                  \r\nGry posiadaj\u0105ce sprawnie dzia\u0142aj\u0105cy wariant solo, w sam raz na okazj\u0119, gdy rodzina lub planszowi znajomi nie maj\u0105 ochoty na rozgrywk\u0119.\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Dla dwojga

                  \r\nNazwa bloga zobowi\u0105zuje, wyl\u0105dowa\u0142y tu gry idealne do grania we dwoje. Takie, kt\u00f3re przeznaczone s\u0105 tylko do rozgrywek dwuosobowych lub zwyczajnie bardzo dobrze sprawdzaj\u0105 si\u0119 w tym wariancie.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Rodzinnie

                  \r\nNiezbyt z\u0142o\u017cone, szybkie w t\u0142umaczeniu zasady, dobre skalowanie i stosunkowo neutralny temat. Ot plansz\u00f3wki pierwszego kontaktu - do zagrania z rodzin\u0105, przyjaci\u00f3\u0142mi i nieco starszymi dzie\u0107mi.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Drugi krok

                  \r\nW stosunku do kategorii poprzedniej nieco bardziej z\u0142o\u017cone, wymagaj\u0105ce troch\u0119 wi\u0119kszego skupienia, lecz przy tym daj\u0105ce te\u017c znacznie szersze mo\u017cliwo\u015bci \u201ezabawy\u201d mechanik\u0105. Naturalne rozwiniecie planszowej przygody.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Tematycznie

                  \r\nGry, w kt\u00f3rych wynikaj\u0105ca z tematu atmosfera jest szczeg\u00f3lnie istotna i wyczuwalna podczas rozgrywki. Losowo\u015b\u0107 mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107, st\u0105d nale\u017cy mie\u0107 j\u0105 na uwadze.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Strategicznie

                  \r\nPropozycje dla fan\u00f3w gier z\u0142o\u017conych - takich, w kt\u00f3rych w\u0142a\u015bciwa strategia jest kluczem do sukcesu. Planowanie i przeliczanie, a czasami r\u00f3wnie\u017c bezpo\u015brednia walka o dominacj\u0119 na planszy, tego oczekuj\u0105 prawdziwi stratedzy![\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n\r\n

                  Sylwestrowo

                  \r\nGry lekkie, cz\u0119sto absorbuj\u0105ce wi\u0119ksz\u0105 grup\u0119 graczy \u2013 w sam raz na imprez\u0119, czyli np. domowego Sylwestra w gronie znajomych.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                  \r\n\r\n
                  \r\n

                  A dla s\u0142uchaj\u0105cych nas na MixCloud<\/span><\/strong> ca\u0142y Poradnik w jednym \"kawa\u0142ku\"<\/p>\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane-3-everdell-coimbra-solomon-kane-wielka-wystawa-dinozaur%C3%B3w\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n

                  RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                  \r\n

                  Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                  [\/av_image]<\/p>\r\n\r\n

                  Pami\u0119tajcie, by zajrze\u0107 do edycji z lat poprzednich !<\/span><\/span>\r\n<\/strong>Przedstawili\u015bmy tam dziesi\u0105tki innych, nie mniej godnych uwagi tytu\u0142\u00f3w.<\/h3>\r\n
                  \r\n\r\n
                  [\/av_image]\r\n

                  [\/av_image]<\/p>\r\n

                  [\/av_image]<\/p>\r\n

                  [\/av_image]<\/p>\r\n
                  [\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/11\/\u015awi\u0105teczny-poradnik-prezentowy-2019.png","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/11\/\u015awi\u0105teczny-poradnik-prezentowy-2019-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15559\/co-jest-grane-16-black-rose-wars-stworologia-wyprawa-do-el-dorado-tapestry-root-ostatnia-godzina.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #16 (Black Rose Wars, Stworologia, Wyprawa do El Dorado, Tapestry, Root, Ostatnia godzina)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #16 (Black Rose Wars, Stworologia, Wyprawa do El Dorado, Tapestry, Root, Ostatnia godzina)","description":"Odk\u0105d tworzymy recenzje grudzie\u0144 zawsze by\u0142 dla nas czasem pr\u00f3by. Poradnik prezentowy, niegdy\u015b wielkie konkursy, a teraz podcast - ostatni miesi\u0105c roku oznacza nawa\u0142 \"pracy\", tzn. grania :D\u00a0 Nie inaczej by\u0142o i tym razem. Na szcz\u0119\u015bcie prze\u0142om listopada i grudnia, z aur\u0105 skutecznie zniech\u0119caj\u0105c\u0105\u00a0do wy\u015bciubiania nosa poza domowe ciepe\u0142ko, da\u0142 nam idealne warunki, by nadrobi\u0107 \u015bwi\u0105teczne polecanki oraz zabra\u0107 si\u0119 za czyszczenie recenzenckiej kolejki. Tym samym, kolejny odcinek naszego\u00a0podcastu, to a\u017c 6 pe\u0142noprawnych recenzji, z czego jedna\u00a0 - Black Rose Wars - jak zwykle wybrana przez Was. A zatem zarezerwujcie sobie sporo czasu - b\u0119dzie tematycznie, magicznie, rodzinnie, asymetrycznie i strrrrrasznie (w wielu tego s\u0142owa znaczeniach...).<\/i>\r\n\r\n

                  Rozk\u0142ad\u00f3wka recenzjo-odcinka\u00a0szesnastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                   \r\n \t
                  • Recenzja: Black Rose Wars<\/strong> \/od 00:04:47<\/li>\r\n \t
                  • Recenzja: Stworologia<\/strong> \/od 00:50:39<\/li>\r\n \t
                  • Recenzja: Wyprawa do El Dorado<\/strong> \/od 01:32:20<\/li>\r\n \t
                  • Recenzja:\u00a0Tapestry<\/strong> \/od 01:51:30<\/li>\r\n \t
                  • Recenzja: Root<\/strong> \/od 02:26:05<\/li>\r\n \t
                  • Recenzja: Ostatnia godzina<\/strong> \/od 02:49:17<\/li>\r\n \t
                  • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 03:11:16<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                   Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                   RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                   PS. Tym razem w opis zasad jednej z gier wdar\u0142 si\u0119 nam drobny b\u0142\u0105d - w Wyprawie do El Dorado (01:37:50), naturalnie nie wolno sumowa\u0107 symboli na kartach! <\/em><\/p>\r\n

                   Na szcz\u0119\u015bcie grali\u015bmy dobrze, a tylko pami\u0119\u0107 szwankuje, wi\u0119c ocena pozostaje w mocy :)\u00a0<\/em><\/p>\r\n

                   \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                   \r\n

                   Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n
                   \r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   [\/av_image]\r\n\r\n
                   ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/12\/Co-jest-grane-16.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2019\/12\/Co-jest-grane-16-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15609\/co-jest-grane-17-death-may-die-marvel-champions-miasteczka-volt-drako-2-kawerna-wyspa-skye.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #17 (Death May Die, Marvel Champions, Miasteczka, VOLT, Drako 2, Kawerna, Wyspa Skye)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #17 (Death May Die, Marvel Champions, Miasteczka, VOLT, Drako 2, Kawerna, Wyspa Skye)","description":"\u015awi\u0105teczno-noworoczn\u0105 przerw\u0119\u00a0od pracy wykorzystali\u015bmy we w\u0142a\u015bciwy nam spos\u00f3b - przyzywaj\u0105c Przedwiecznych, ratuj\u0105c \u015bwiat, buduj\u0105c miasta dla s\u0142odkich zwierzak\u00f3w, bawi\u0105c si\u0119 robotami, morduj\u0105c trolle, penetruj\u0105c jaskinie i zwiedzaj\u0105c szkockie wyspy... Innymi s\u0142owy - graj\u0105c w stanowczo zbyt wiele plansz\u00f3wek xD Nic zatem dziwnego, \u017ce pierwszy w 2020 roku odcinek podcastu, po raz kolejny wypchali\u015bmy po brzegi\u00a0recenzjami - TOPki i podsumowania przesuwaj\u0105c do epizodu lutowego. C\u00f3\u017c, mamy nadziej\u0119, \u017ce nam wybaczycie.<\/i>\r\n\r\n

                   Rozk\u0142ad\u00f3wka recenzjo-odcinka\u00a0siedemnastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                    \r\n \t
                   • Recenzja: Cthulhu: Death May Die<\/strong>\u00a0\/od 00:03:08<\/a> (+tekstowe uzupe\u0142nienie ni\u017cej)<\/em><\/li>\r\n \t
                   • Recenzja: Marvel Champions<\/b>\u00a0\/od 01:00:10<\/a><\/li>\r\n \t
                   • Recenzja: Miasteczka<\/b>\u00a0\/od 01:41:52<\/a><\/li>\r\n \t
                   • Recenzja: VOLT<\/b>\u00a0\/od 02:01:30<\/a><\/li>\r\n \t
                   • Recenzja: Drako: Rycerze i Trolle\u00a0<\/b>\/od 02:22:53<\/a><\/li>\r\n \t
                   • Recenzja: Kawerna: Dok\u0105d si\u0119gaj\u0105 korzenie\u00a0<\/b>\/od 02:45:25<\/a><\/li>\r\n \t
                   • Recenzja: Wyspa Skye: Druidzi\u00a0<\/b>\/od 03:06:25<\/a><\/li>\r\n \t
                   • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 03:20:53<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n
                    \r\n\r\n
                    \r\n

                    PS.<\/strong> Zapowiedziany na luty, #18\u00a0odcinek \"Co jest grane?\"<\/strong> to - poza TOPkami i podsumowaniami -\u00a0noworoczno-jubileuszowy\u00a0Q&A<\/strong>, w kt\u00f3rym odpowiemy na Wasze (nie tylko planszowe) pytania!<\/p>\r\n

                    Je\u015bli chcecie je nam zada\u0107, piszcie na\u00a0pelnapara.znadplanszy@gmail.com <\/strong>!<\/p>\r\n[\/av_icon_box]\r\n

                    Oczywi\u015bcie pr\u00f3cz tego jak zwykle jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                    RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                    \r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                    \r\n

                    Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                    [\/av_image]<\/p>\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    \r\n\r\n

                    uzupeu0142nienie

                    \r\n
                    \r\n
                    Dla wszystkich zainteresowanych recenzj\u0105 Cthulhu: Death May Die<\/strong><\/span>, drobne uzupe\u0142nienie, kt\u00f3re w podca\u015bcie mia\u0142o nast\u0105pi\u0107 po 00:27:57.<\/div>\r\n<\/div>\r\n
                    \r\n
                    Zdecydowanie powinni\u015bmy byli w tym miejscu doda\u0107 jeszcze z dwa zdania o:<\/div>\r\n
                    \r\n\r\n
                    \r\n\r\n<\/div>\r\n
                    1. Mechanice \"Stresu\"<\/strong>, czyli specjalnego toru ka\u017cdej z postaci, kt\u00f3ry pozwala nam na przerzucanie ko\u015bci lub op\u0142acanie cz\u0119\u015bci z koszt\u00f3w kart przeszukiwania. Stres jest zatem wentylem bezpiecze\u0144stwa dla cz\u0119\u015bci losowych mechanik, daj\u0105c szans\u0119 na ponowne sprawdzenie swojego szcz\u0119\u015bcia.<\/div>\r\n<\/div>\r\n
                    \r\n
                    Punkty stresu, podobnie jak obra\u017cenia, mo\u017cemy regenerowa\u0107 u\u017cywaj\u0105c akcji \"odpoczynek\". Bez tej mechaniki byliby\u015bmy skazani na ka\u017cdy wynik ko\u015bci, co zdecydowanie odebra\u0142oby DMD sporo decyzyjno\u015bci.<\/div>\r\n
                    \r\n
                    \r\n\r\n
                    \r\n\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n
                    2. Warunkach pora\u017cki<\/strong>, kt\u00f3re zmieniaj\u0105 si\u0119 wraz z przej\u015bciem z etapu \"przerwania rytua\u0142u\" do \"walki z bosem\". Na etapie pierwszym \u015bmier\u0107\/szale\u0144stwo chocia\u017c jednego z badaczy ko\u0144czy rozgrywk\u0119, za\u015b ju\u017c w ostatecznej walce, po\u015bwi\u0119cenie cz\u0119sto jest elementem strategii, gdy\u017c wystarczy, \u017ce jeden z bohater\u00f3w ujdzie z niej z \u017cyciem. Stanowi to zar\u00f3wno element taktyki graczy, jak i fajnie buduje tematyczn\u0105 kulminacj\u0119 rozgrywki.<\/div>\r\n
                    \r\n
                    \r\n\r\n
                    \r\n\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n
                    Za przeoczenie przepraszamy - w ferworze dyskusji czasem trudno odszyfrowa\u0107 w\u0142asne notatki xD<\/em><\/div>\r\n<\/div>\r\n
                    \r\n
                    Recenzje tekstowe \u0142atwo jest uzupe\u0142ni\u0107, z podcastem niestety jest znacznie trudniej :(<\/em><\/div>\r\n<\/div>\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/01\/Podcast-ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/01\/Podcast-ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15727\/enchanters-zaklinacze-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Enchanters (Zaklinacze) [audioRECENZJA]","title":"Enchanters (Zaklinacze) [audioRECENZJA]","description":"

                    Jak zwyk\u0142a mawia\u0107 starszyzna naszej wioski \"Cudze chwalicie - swego nie znacie<\/s>\u00a0pami\u0119tacie\" i chocia\u017c krew w nas jeszcze m\u0142oda, nie mo\u017cemy tym razem - przynajmniej cz\u0119\u015bciowo - nie przyzna\u0107 racji tej uniwersalnej prawdzie. Bywa, \u017ce w pogoni za nowo\u015bciami z Kickstarter\u00f3w lub zagranicznych targ\u00f3w, zapominamy o seriach, kt\u00f3re debiutuj\u0105c na lokalnym rynku da\u0142y nam niegdy\u015b nie mniej rado\u015bci, od hit\u00f3w zza wielkiej wody.\u00a0<\/i><\/span>\r\n <\/span><\/p>\r\n

                    \"Enchanters\", czyli seria znana nam w Polsce bli\u017cej jako \"Zaklinacze\", pad\u0142a w kolekcji Pe\u0142nej pary ofiar\u0105 podobnej nieprzerwanej wydawniczej kawalkady. Chocia\u017c lata temu z przyjemno\u015bci\u0105 ograli\u015bmy \"podstawk\u0119\", to ju\u017c po kolejne inkarnacje serii nie dane by\u0142o nam si\u0119gn\u0105\u0107, gdy\u017c atakuj\u0105ce zewsz\u0105d nowo\u015bci skutecznie odci\u0105ga\u0142y uwag\u0119 od niepozornej karcianki. Na szcz\u0119\u015bcie dzi\u0119ki \"Phoenix Line\" - najnowszej linii wydawniczej francuskiego wydawnictwa Mythic Games - takie w\u0142a\u015bnie przeoczenia i zapomniane pere\u0142ki uzyskaj\u0105 drug\u0105 szans\u0119, by ponownie zaistnie\u0107 w \u015bwiadomo\u015bci i na sto\u0142ach graczy.<\/span><\/p>\r\n

                    \r\n\r\n
                    \r\n

                    PS.<\/span><\/strong> Zapowiedziany na 16.02.2020, #18\u00a0odcinek podcastu \"Co jest grane?\"<\/span><\/strong> to - poza TOPkami i podsumowaniami -\u00a0noworoczno-jubileuszowy\u00a0Q&A<\/span><\/strong>, w kt\u00f3rym odpowiemy na Wasze (nie tylko planszowe) pytania!<\/p>\r\n

                    Je\u015bli chcecie je nam zada\u0107, piszcie na\u00a0pelnapara.znadplanszy@gmail.com <\/span><\/strong>!<\/p>\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n

                    \r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                    \r\n

                    Z\u0142om wszelakiej ma\u015bci zaklinali\u015bmy dzi\u0119ki:<\/span><\/h2>\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    \r\n\r\n
                    \r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    \r\nEdycja Deluxe i nowy dodatek ju\u017c na Kickstarterze!\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    [\/av_image]\r\n\r\n
                    \r\n
                    <\/div>\r\n
                    \r\n
                    \r\n
                    <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                    <\/div>\r\n
                    \r\n
                    <\/div>\r\n
                    <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/Enchanters-Zaklinacze-audioRECENZJA.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/Enchanters-Zaklinacze-audioRECENZJA-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15807\/co-jest-grane-18-on-mars-ishtar-top-gier-2019-oczekiwania-na-2020.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #18 (On Mars, Ishtar, TOP gier 2019, Oczekiwania na 2020)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #18 (On Mars, Ishtar, TOP gier 2019, Oczekiwania na 2020)","description":"

                    Mia\u0142o by\u0107 wcze\u015bniej - jest p\u00f3\u017aniej, mia\u0142o by\u0107 kr\u00f3cej - jest d\u0142u\u017cej (a w\u0142a\u015bciwie\u00a0b\u0119dzie w dw\u00f3ch<\/s> trzech cz\u0119\u015bciach)... Tyle warte s\u0105 nasze obietnice xD No, mo\u017ce nie ca\u0142kiem, o czym opowiadamy we wst\u0119pie. Osiemnasty, nagrywany po niespodziewanej\u00a0chorobie, odcinek naszego podcastu po\u015bwi\u0119cili\u015bmy recenzjom dw\u00f3ch gier - wybranemu przez Was w facebookowej sondzie - On Mars oraz otrzymanemu\u00a0na Portalconie Ishtar. Je\u015bli zastanawiacie si\u0119, co zatem u licha zaj\u0119\u0142o nam kolejne 1.5h, spieszymy z podpowiedzi\u0105\u00a0- TOPki i to nawet\u00a0nie wszystkie\u00a0z planowanych! Spodziewajcie si\u0119 kontynuacji odcinka #18 w specjalnych\u00a0suplementach, kt\u00f3re pojawi\u0105 si\u0119 ju\u017c niebawem. PS. Jednym z nich b\u0119dzie zapowiadane od dawna Q&A.<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                    Rozk\u0142ad\u00f3wka recenzjo-TOPko-odcinka\u00a0osiemnastego\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                     \r\n \t
                    • Recenzja: On Mars<\/strong>\u00a0\/od 00:08:18<\/li>\r\n \t
                    • Recenzja: Ishtar: Ogrody Babilonu<\/b>\u00a0\/od 01:01:39<\/li>\r\n \t
                    • podcasTOPka: Rozliczamy oczekiwania wobec 2019<\/b>\u00a0\/od 01:36:09<\/li>\r\n \t
                    • podcasTOPka: Nasze ulubione gry 2019<\/b>\u00a0\/od 01:53:49<\/li>\r\n \t
                    • podcasTOPka: Oczekiwania wobec 2020\u00a0<\/b>\/od 02:26:56<\/li>\r\n \t
                    • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 03:01:21<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                     Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                     RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                     \r\n

                     Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                     [\/av_image]<\/p>\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     \r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     \r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     [\/av_image]\r\n\r\n
                     \r\n\r\n
                     \r\n
                     <\/div>\r\n
                     \r\n
                     \r\n
                     <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                     <\/div>\r\n
                     \r\n
                     <\/div>\r\n
                     <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/Co-jest-grane-18-On-Mars-Ishtar-TOP-gier-2019-Oczekiwania-na-2020-1.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/Co-jest-grane-18-On-Mars-Ishtar-TOP-gier-2019-Oczekiwania-na-2020-1-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15866\/dekada-pelna-para-czyli-top-2010-2019-odcinek-specjalny.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Dekada Pe\u0142n\u0105 par\u0105! Czyli TOP 2010-2019 [odcinek specjalny]","title":"Dekada Pe\u0142n\u0105 par\u0105! Czyli TOP 2010-2019 [odcinek specjalny]","description":"

                     10 lat wsp\u00f3lnych rozgrywek, 10 lat wysoce nieodpowiedzialnych zakup\u00f3w i 10 lat pisania\/gadania o grach w tej lub innej formie. Oj zebra\u0142o si\u0119 nam tych \"dziesi\u0105tek\" tyle, \u017ce w ostatnim podca\u015bcie a\u017c czasu zabrak\u0142o, by o nich opowiedzie\u0107. Dlatego w\u0142a\u015bnie spotykamy si\u0119 dzi\u015b, by w ramach odcinka specjalnego, powspomina\u0107 tytu\u0142y, kt\u00f3rych premiery towarzyszy\u0142y nam na przestrzenni\u00a0ostatniego dziesi\u0119ciolecia - umilaj\u0105c czas, zaskakuj\u0105c i zapadaj\u0105c\u00a0w pami\u0119\u0107. Ot, nasza ma\u0142a \"Dekada Pe\u0142n\u0105 par\u0105\" ;)<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                     Nim zaprosimy Was do s\u0142uchania, kilka uwag<\/strong> - nazwijmy to - metodologicznych<\/strong>:<\/p>\r\n\r\n

                      \r\n \t
                     • w materiale skupili\u015bmy<\/strong> si\u0119<\/strong> niemal wy\u0142\u0105cznie na grach<\/strong> - nie chc\u0105c zabiera\u0107 czasu na wspominki i historie z tzw \"czapy\" (je\u015bli szukacie takowych, czekajcie na Q&A ;))<\/li>\r\n \t
                     • prezentujemy przegl\u0105d gier, kt\u00f3re wychodz\u0105c w latach 2010-2019<\/strong>, zosta\u0142y w naszej kolekcji do dzi\u015b.<\/li>\r\n \t
                     • chocia\u017c w latach 2010-2019 kupili\u015bmy\/poznali\u015bmy r\u00f3wnie\u017c wiele tytu\u0142\u00f3w sprzed<\/strong> roku 2010<\/strong> tu ich nie omawiamy<\/strong>!<\/li>\r\n \t
                     • tu i \u00f3wdzie jaki\u015b<\/strong> tytu\u0142<\/strong> nam umkn\u0105\u0142<\/strong> (sorry Tzolkin!), ale mu\u015bcie nam to wybaczy\u0107, bo materia\u0142u do przetworzenia by\u0142o mn\u00f3stwo, st\u0105d i drobne potkni\u0119cia.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                      PS. Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                      RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                      \r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                      \r\n

                      Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                      [\/av_image]<\/p>\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/Dekada-Pe\u0142n\u0105-par\u0105-Czyli-TOP-2010-2019-odcinek-specjalny.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/Dekada-Pe\u0142n\u0105-par\u0105-Czyli-TOP-2010-2019-odcinek-specjalny-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15912\/offtopowy-qa-pelnej-pary-odcinek-specjalny.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"offTOPowy Q&A Pe\u0142nej pary [odcinek specjalny]","title":"offTOPowy Q&A Pe\u0142nej pary [odcinek specjalny]","description":"

                      D\u0142ugo nam zesz\u0142o, by zebra\u0107 si\u0119 w sobie i nagra\u0107 odcinek taki jak ten - nieco lu\u017aniejszy, troch\u0119 planszowy - troch\u0119 nie, poruszaj\u0105cy takie tematy, kt\u00f3re\u00a0nam samym zapewne nigdy nie wpad\u0142yby do g\u0142owy, a na pewno nie w ramach typowych epizod\u00f3w podcastu. S\u0142owem odcinek ze wszystkich\u00a0jakie dotychczas przygotowali\u015bmy\u00a0bardziej skupiony na \"Pe\u0142nej parze\", ni\u017c stricte grach, odpowiadaj\u0105cy\u00a0na wszystkie nurtuj\u0105ce Was - kiedy\u015b czytelnik\u00f3w, dzi\u015b s\u0142uchaczy, pytania.<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                      Zapytacie, sk\u0105d taka opiesza\u0142o\u015b\u0107 i rezerwa? Ot\u00f3\u017c odpowied\u017a jest banalnie prosta - nie s\u0105dzili\u015bmy, \u017ce ktokolwiek zechce pyta\u0107<\/strong>, a nie ma nic smutniejszego ni\u017c sta\u0107 na scenie przy milcz\u0105cej sali xD<\/p>\r\n

                      Ca\u0142e szcz\u0119\u015bcie rzeczywisto\u015b\u0107 okaza\u0142a si\u0119 znacznie bardziej zaskakuj\u0105ca i \u017cyczliwa, ni\u017c mogliby\u015bmy pomy\u015ble\u0107 i zamiast okr\u0105g\u0142ego zera, pyta\u0144 nades\u0142ali\u015bcie 41<\/strong>!<\/p>\r\n

                      Poruszamy zatem gar\u015b\u0107 zagadnie\u0144 planszowych, zahaczamy o inne z naszych zainteresowa\u0144 (tak, s\u0105 korea\u0144skie dramy<\/strong>!), opowiadamy o motywacjach do tworzenia podcastu, je\u017cu Kubusiu i \u017cyciu Pe\u0142nej pary, dos\u0142ownie \"od kuchni<\/strong>\".<\/p>\r\n

                      Dlatego w\u0142a\u015bnie odcinek ten dedykujemy<\/strong> g\u0142\u00f3wnie naszym sympatykom<\/strong>, nie zwa\u017caj\u0105c na to, by by\u0142 przesadnie merytoryczny tzn. wypakowany czysto planszow\u0105 tre\u015bci\u0105.<\/p>\r\n

                      Jest dok\u0142adnie tym czego chcieli\u015bcie, st\u0105d prosz\u0119 nam tu nie zg\u0142asza\u0107 za\u017cale\u0144, \u017ce \"przez 2,5h gadamy od rzeczy\"<\/strong>! xD<\/p>\r\n

                      Uff, wiecie ju\u017c czego si\u0119 spodziewa\u0107 - zapraszamy do s\u0142uchania!<\/strong><\/p>\r\n

                      PS. Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                      RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                      \r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                      \r\n

                      Podcast \"Co jest grane?<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                      [\/av_image]<\/p>\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      [\/av_image]\r\n\r\n
                      ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/ZP.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/02\/ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/15961\/steamwatchers-kicknewsy.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Steamwatchers [kickNEWSy]","title":"Steamwatchers [kickNEWSy]","description":"

                      Od d\u0142u\u017cszego czasu wspominacie nam, aby\u015bmy wr\u00f3cili do materia\u0142\u00f3w po\u015bwi\u0119conych kampaniom kickstarterowym, kt\u00f3re z jakiego\u015b powodu przyku\u0142y nasz\u0105 uwag\u0119. I chocia\u017c sami uwa\u017camy, \u017ce \u017cywotno\u015b\u0107 tego typu podcast\u00f3w jest zauwa\u017calnie kr\u00f3tsza od typowych recenzji, czy TOPek, trudno nie przyzna\u0107 Wam racji, \u017ce kolejny projekt francuskiego Mythic Games przechodzi w rodzimej planszosferze niemal bez echa i s\u0142owa\u00a0komentarza - co si\u0119 zdecydowanie nie godzi :D C\u00f3\u017c by\u0142o robi\u0107, zakasali\u015bmy r\u0119kawy, przeczytali\u015bmy\u00a0zasady i opisy, obejrzeli\u015bmy\u00a0kilka godzin materia\u0142\u00f3w, przewertowali\u015bmy pliki udost\u0119pnione nam przez wydawc\u0119, a na koniec wym\u0119czyli\u015bmy Leo naszymi i Waszymi pytaniami. Efektem jest 1,5h analizowania\u00a0tajnik\u00f3w gry Steamwatchers.<\/i><\/span>\r\n<\/p>\r\n

                      W naszym podgl\u0105dowym<\/span> <\/span><\/strong>materiale opowiadamy o tym, co przyku\u0142o nasz\u0105 uwag\u0119, prezentujemy zasady podkre\u015blaj\u0105c te, kt\u00f3re wydaj\u0105 si\u0119 dla nas szczeg\u00f3lnie interesuj\u0105ce, a na koniec staramy si\u0119 wyja\u015bni\u0107, dlaczego nowa gra Mythic Games <\/span><\/strong>- poza opraw\u0105 - niewiele ma wsp\u00f3lnego z DEI.<\/p>\r\n

                      Ram\u00f3wka prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                       \r\n \t
                      • Co przyku\u0142o uwag\u0119? <\/span><\/strong><\/li>\r\n \t
                      • Og\u00f3lnie o zasadach<\/span><\/strong> \/od <\/span>11:24<\/li>\r\n \t
                      • Dlaczego wspieramy?<\/span><\/strong> \/od <\/span>37:00<\/li>\r\n \t
                      • Gdybania o temacie, interakcji, skalowaniu i regrywalno\u015bci<\/span><\/strong> \/od <\/span>01:00:52<\/li>\r\n \t
                      • Przegl\u0105d www kampanii + informacje o dodatkach<\/span><\/strong> \/od <\/span>01:08:06<\/li>\r\n \t
                      • Steamwatchers, a DEI, por\u00f3wnanie z lotu ptaka<\/span><\/strong> \/od <\/span>01:20:38<\/li>\r\n \t
                      • Zako\u0144czeni<\/span><\/strong>e \/od <\/span>01:29:10<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                       PS<\/span>.<\/span><\/strong> Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/span><\/strong>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                       RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                       \r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                       \r\n

                       Gr\u0119 wci\u0105\u017c mo\u017cecie wesprze\u0107<\/span> tutaj:<\/h2>\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       \r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       [\/av_image]\r\n\r\n
                       \r\n
                       <\/div>\r\n
                       \r\n
                       \r\n
                       <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                       <\/div>\r\n
                       \r\n
                       <\/div>\r\n
                       <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/03\/Steamwatchers-kickNEWSy.png","width":1920,"height":753},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/03\/Steamwatchers-kickNEWSy-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16079\/pelna-para-19-okko-chronicles-sanctum-harry-potter-hogwarts-battle-unmatched.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #19 (Okko Chronicles, Sanctum, Harry Potter: Hogwarts Battle, Unmatched)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #19 (Okko Chronicles, Sanctum, Harry Potter: Hogwarts Battle, Unmatched)","description":"

                       W kolejnym odcinku naszego podcastu, pod zmienion\u0105, a tak naprawd\u0119 jedyn\u0105 w\u0142a\u015bciw\u0105\u00a0nazw\u0105, prezentujemy 4 gry, kt\u00f3rych wsp\u00f3lnym mianownikiem mo\u017ce by\u0107 szeroko rozumiane odniesienie do licznych form fantastyki - od folkloru\u00a0i legend, przez gry wideo i kinowe hity, a na zderzeniu i misz-maszu tych wszystkich\u00a0ko\u0144cz\u0105c. W s\u0142ownej w\u0119dr\u00f3wce\u00a0mi\u0119dzy uniwersami niezmiennie towarzysz\u0105 nam determinacja i ciekawo\u015b\u0107; zachwyt, lecz i rozczarowanie. Mo\u017cna powiedzie\u0107, \u017ce epizod #19 to prawdziwy tygiel najr\u00f3\u017cniejszych wra\u017ce\u0144 - zapraszamy wi\u0119c do wys\u0142uchania!<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                       Rozk\u0142ad\u00f3wka #19\u00a0<\/b>odcinka plansz\u00f3wkowego podcastu\u00a0Pe\u0142nej pary\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                        \r\n \t
                       • Recenzja: Okko Chronicles<\/b>\u00a0\/od 00:07:53<\/li>\r\n \t
                       • Recenzja: Sanctum<\/b>\u00a0\/od 01:12:25<\/li>\r\n \t
                       • Recenzja: Harry Potter: Hogwarts Battle<\/strong>\u00a0\/od 02:12:12<\/li>\r\n \t
                       • Recenzja: Unmatched: Battle of Legends\u00a0<\/strong>\/od 02:42:12<\/li>\r\n \t
                       • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 03:07:02<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                        Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                        RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                        \r\n

                        Podcast \"Pe\u0142n\u0105 par\u0105<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                        [\/av_image]<\/p>\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        \r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        \r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        \r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        \r\n\r\n
                        [\/av_image]\r\n\r\n
                        \r\n\r\n
                        \r\n
                        <\/div>\r\n
                        \r\n
                        \r\n
                        <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                        <\/div>\r\n
                        \r\n
                        <\/div>\r\n
                        <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/03\/ZP.png","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/03\/ZP-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16132\/pelna-para-20-monumental-teotihuacan-dodatki-starcadia-quest-londyn.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #20 (Monumental, Teotihuacan - dodatki, Starcadia Quest, Londyn)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #20 (Monumental, Teotihuacan - dodatki, Starcadia Quest, Londyn)","description":"

                        To ju\u017c dwudziesty, regularny odcinek naszego podcastu!\r\n2 lata nagrywania, ponad 50h ochoczej paplaniny, przesz\u0142o 100 om\u00f3wionych\u00a0tytu\u0142\u00f3w - uff nazbiera\u0142o si\u0119 tego. Niemniej nie planujemy tort\u00f3w i \u015bwieczek, w zamian jak zwykle serwuj\u0105c Wam 3h wypchane po brzegi plansz\u00f3wkami ;) Tym razem rozk\u0142ad\u00f3wka nieco\u00a0w stylu Zen - Ameri i Euro, KS i retail, Jing i Jang xD Innymi s\u0142owy Monumental - mix cywilizacyjnego deckbuildera z plansz\u0105, dodatki do Teotihuacan - czy niczym aztecki kap\u0142an chwyc\u0105 nas za serce? Starcadia Quest - kosmiczny pojedynek ze strasz\u0105\u00a0siostr\u0105 oraz Londyn, czyli klasyczny Martin Wallace po latach. Mi\u0142ego s\u0142uchania!<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                        Rozk\u0142ad\u00f3wka #20\u00a0<\/b>odcinka plansz\u00f3wkowego podcastu\u00a0Pe\u0142nej pary\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                         \r\n \t
                        • Recenzja: Monumental<\/b>\u00a0\/od 00:11:35<\/li>\r\n \t
                        • Recenzja: Teotihuacan - dodatki<\/strong> \/od 00:59:41<\/li>\r\n \t
                        • Recenzja:\u00a0Starcadia Quest (vs. Arcadia Quest)\u00a0<\/strong>\/od 01:27:00<\/li>\r\n \t
                        • Recenzja: Londyn\u00a0<\/strong>\/od 02:19:40<\/li>\r\n \t
                        • Jaskinia3Trolli<\/strong>: Nowinki i Preordery ze sklepu 3trolle.pl \/od 02:47:54<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                         Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                         RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                         \r\n

                         Podcast \"Pe\u0142n\u0105 par\u0105<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                         [\/av_image]<\/p>\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         \r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         \r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         \r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         [\/av_image]\r\n\r\n
                         \r\n\r\n
                         \r\n\r\n
                         \r\n
                         <\/div>\r\n
                         \r\n
                         \r\n
                         <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                         <\/div>\r\n
                         \r\n
                         <\/div>\r\n
                         <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/04\/ZP20.png","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/04\/ZP20-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16371\/pelna-para-21-new-frontiers-fallout-shelter-tang-garden-reichbusters.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #21 (New Frontiers, Fallout Shelter, Tang Garden, Reichbusters)","title":"Pe\u0142n\u0105 par\u0105 #21 (New Frontiers, Fallout Shelter, Tang Garden, Reichbusters)","description":"

                         Po miesi\u0105cu przerwy wracamy z 21 odcinkiem naszego plansz\u00f3wkowego podcastu! Nadrabiamy w nim zaleg\u0142o\u015bci recenzuj\u0105c dawno obiecane Tang Garden, opowiadamy o ogrywanych w czerwcu wydawniczych\u00a0nowo\u015bciach\u00a0- New Frontiers i Fallout Shelter, a na zako\u0144czenie wracamy do tematu Reichbusters, czyli naszej \"Gry Maja\", o kt\u00f3rej co nieco mogli\u015bcie ju\u017c u nas przeczyta\u0107. Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                         Rozk\u0142ad\u00f3wka #21\u00a0<\/b>odcinka plansz\u00f3wkowego podcastu\u00a0Pe\u0142nej pary\u00a0<\/b>prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\r\n\r\n

                          \r\n \t
                         • Recenzja: New Frontiers\u00a0<\/b>\/od 00:04:15<\/li>\r\n \t
                         • Recenzja: Fallout Shelter\u00a0<\/b>\/od 00:53:53<\/li>\r\n \t
                         • Recenzja:\u00a0Tang Garden\u00a0<\/strong>\/od 01:26:12<\/li>\r\n \t
                         • Recenzja: Reichbusters: Projekt Vrill\u00a0<\/strong>\/od 02:06:54<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                          Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                          RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Podcast \"Pe\u0142n\u0105 par\u0105<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                          [\/av_image]<\/p>\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/06\/21.png","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/06\/21-80x80.png","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16439\/previously-owned-pelnej-pary-odcinek-specjalny.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Previously Owned Pe\u0142nej pary [odcinek specjalny]","title":"Previously Owned Pe\u0142nej pary [odcinek specjalny]","description":"

                          10 lat temu za\u0142o\u017cyli\u015bmy\u00a0profil w serwisie\u00a0BoardGameGeek... \"Ot kolejne konto, na kolejnym - tym razem mi\u0119dzynarodowym forum\" - zapewne w\u0142a\u015bnie tak wtedy my\u015bleli\u015bmy ;) Nawet nie podejrzewali\u015bmy, jak szybko - poza graniem w plansz\u00f3wki - poch\u0142onie nas pasja \u015bledzenia news\u00f3w, oceniania i katalogowania zbior\u00f3w oraz przerzucania kolejnych tytu\u0142\u00f3w mi\u0119dzy BGGowymi kategoriami \"Owned\", \"Preordered\", \"Wishlist\" oraz, co najistotniejsze perspektywy\u00a0dzisiejszego odcinka \"Previously Owned\".\u00a0<\/i>\r\n<\/p>\r\n

                          Sprzedawanie i wymiana gier towarzysz\u0105 nam od samego pocz\u0105tku planszowej przygody. Bo chocia\u017c lubimy my\u015ble\u0107 o naszych zbiorach, jako o kolekcji, to jednak - z czysto praktycznych powod\u00f3w - musimy j\u0105 czasami nieco od\u015bwie\u017cy\u0107, chc\u0105c nadal m\u00f3c cieszy\u0107 si\u0119 nowinkami z growego \u015bwiata. Co jednak wp\u0142ywa\u0142o na decyzje o rozstaniu z konkretnymi tytu\u0142ami i jakie z poznanych na przestrzeni lat plansz\u00f3wek, ostatecznie opu\u015bci\u0142y nasze p\u00f3\u0142ki? O tym opowiadamy w specjalnym odcinku podcastu Pe\u0142nej pary, prezentuj\u0105c 13 powod\u00f3w, dla kt\u00f3rych ponad 160 z ogranych przez nas pozycji znalaz\u0142o nowy dom.<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Jeden z temat\u00f3w kolejnego odcinka jak zwykle wybierzecie w g\u0142osowaniu na naszym profilu Facebook<\/a> <\/strong><\/span>:)\r\n(wi\u0119c warto tam czasem zagl\u0105da\u0107)<\/em><\/p>\r\n

                          RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\nhttps:\/\/www.mixcloud.com\/pelnapara\/co-jest-grane15-court-of-the-dead-drako-ostatni-bastion-zamek-zewn%C4%99trzne-rubie%C5%BCe-colony-wars\/<\/a>[\/mixcloud]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Podcast \"Pe\u0142n\u0105 par\u0105<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                          [\/av_image]<\/p>\r\n
                          \r\n\"Wieeecznyyyy Geeeeka kr\u0105\u0105\u0105\u0105g!\"\r\n[\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n
                          <\/div>\r\n
                          \r\n
                          \r\n
                          <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                          <\/div>\r\n
                          \r\n
                          <\/div>\r\n
                          <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/06\/2.-ZP-nowy-wz\u00f3r.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/06\/2.-ZP-nowy-wz\u00f3r-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16562\/black-angel-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Black Angel [audioRECENZJA]","title":"Black Angel [audioRECENZJA]","description":"

                          Na czarnych skrzyd\u0142ach przez bezkresn\u0105 przestrze\u0144 mknie \"Black Angel\" - ostatnia nadzieja naszego gatunku. Na jego pok\u0142adach nie us\u0142yszymy jednak gwaru rozm\u00f3w, \u015bmiechu, czy cho\u0107by cichego p\u0142aczu... tej ostatniej pielgrzymce ludzko\u015bci towarzyszy jedynie ponury szum maszyn. Niezliczone p\u0119tle oblicze\u0144 dbaj\u0105 o to, by \"arka\" dotar\u0142a do celu - planety, na kt\u00f3rej by\u0107 mo\u017ce ponownie rozkwitnie znajoma, a jednak \"obca\" cywilizacja\".<\/em><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Taki oto niezbyt optymistyczny wst\u0119p wita nas, gdy zabierzemy si\u0119 za lektur\u0119 zasad gry Black Angel, nowego projektu\u00a0S\u00e9bastiena Dujardina - autora uwielbianego przez nas Troyes.\r\nCzy historia ta znajdzie pozytywny fina\u0142? Czy uda\u0142o si\u0119 dor\u00f3wna\u0107 \"starszej siostrze\"? I czy tego typu por\u00f3wnania s\u0105 w og\u00f3le zasadne?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/span><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Na planet\u0119 Spes dotarli\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/07\/BA-ZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/07\/BA-ZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16603\/lumeria-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Lumeria [audioRECENZJA]","title":"Lumeria [audioRECENZJA]","description":"

                          Na platformie zagramw.to b\u00f3stwa dawnych panteon\u00f3w tocz\u0105 karciany b\u00f3j o portfele graczy! Czy jest to bitwa godna zapami\u0119tania? Czy jedynie nic nie wnosz\u0105ca do gatunku potyczka?<\/em><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Po rozbudowanych pierwszych wra\u017ceniach<\/a>, czas na pe\u0142noprawn\u0105 recenzj\u0119 Lumerii!\r\nPonownie pochylamy si\u0119 nad starciem bog\u00f3w, jednak tym razem rozbijaj\u0105c gr\u0119 na czynniki pierwsze.\r\nJak\u0105 not\u0119 wystawimy debiutowi Jakuba Siedleckiego? Tego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/span><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n
                          <\/div>\r\n
                          \r\n
                          \r\n
                          <\/div>\r\n<\/div>\r\n
                          <\/div>\r\n
                          \r\n
                          <\/div>\r\n
                          <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/07\/LUMERIA-ZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/07\/LUMERIA-ZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16637\/maracaibo-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Maracaibo [audioRECENZJA]","title":"Maracaibo [audioRECENZJA]","description":"

                          \u017begluj\u0105c po ocenie growych mo\u017cliwo\u015bci zwykli\u015bmy obiera\u0107 kurs \u015bladem gwiazd - Uwe Rosenberg, Martin Wallace, Stefan Feld - pude\u0142ek opatrzonych tymi nazwiskami wypatrywali\u015bmy z zapa\u0142em nie mniejszym od wprawionych nawigator\u00f3w. I chocia\u017c dzi\u015b blask wy\u017cej wymienionych nieco ju\u017c przygas\u0142, nie oznacza to wcale, \u017ce podobni nam \"\u017ceglarze\" nie mog\u0105 liczy\u0107 na nowych \"planszowych przewodnik\u00f3w\"!<\/em><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Jednym z nich jest zdecydowanie Alexander Pfister, kt\u00f3ry od dobrych kilku lat dostarcza nam kolejnych powod\u00f3w do euro-rado\u015bci.\r\nCzy i tym razem autor GWT podo\u0142a ci\u0119\u017carowi naszych oczekiwa\u0144? A mo\u017ce Maracaibo poprowadzi nas na mielizn\u0119?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/span><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS<\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Karaiby op\u0142yn\u0119li\u015bmy pod bander\u0105 ZnadPlanszy!<\/span><\/h2>\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/07\/maracaiboZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/07\/maracaiboZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16662\/pracownia-snow-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pracownia sn\u00f3w [audioRECENZJA]","title":"Pracownia sn\u00f3w [audioRECENZJA]","description":"

                          Koniec! Mamy do\u015b\u0107!\r\nObud\u017acie nas, gdy gry euro zaczn\u0105 si\u0119ga\u0107 po ciekawsze tematy!\r\n\u017badnego popasania byd\u0142a, \u017cadnego hodowania marchwi i nie, nie sprzedamy tej przyprawy!<\/em>\r\n[...] \u017be co?! To ju\u017c?\r\nOk zatem bierzemy si\u0119 za recenzj\u0119!<\/em><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          A b\u0119dzie to recenzja Pracowni Sn\u00f3w<\/span><\/strong> - strategicznego eurosa z silnym elementem przestrzennym.\r\nCzy jednak poza pomys\u0142em i opraw\u0105 gra zdo\u0142a utrzyma\u0107 nasz\u0105 uwag\u0119? A mo\u017ce zgodnie z tematem uko\u0142ysze do snu?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/span><\/b><\/span><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS<\/span><\/strong>:\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Do krainy sn\u00f3w zaprosi\u0142o nas ZnadPlanszy!<\/span><\/h2>\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/08\/prac-ZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/08\/prac-ZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16691\/cthulhu-death-may-die-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Cthulhu: Death May Die [audioRECENZJA]","title":"Cthulhu: Death May Die [audioRECENZJA]","description":"

                          Dok\u0142adnie 130 lat temu urodzi\u0142 si\u0119 jeden z ojc\u00f3w nadnaturalnej grozy, horroru sci-fi oraz... do pewnego stopnia renesansu gier planszowych (przynajmniej tych ameri)!<\/em><\/p>\r\n

                          20 sierpnia 1890 roku, w Providence, Rhode Island na \u015bwiat przyszed\u0142 Howard Phillips Lovecraft.<\/em><\/p>\r\n

                          C\u00f3\u017c, nie ma chyba lepszej okazji dla lekkiego przemontowania i przypomnienia Wam naszej recenzji\u00a0Cthulhu: Death May Die, no mo\u017ce poza niedawn\u0105 premier\u0105 jej polskiego wydania!<\/em><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Czy gra duetu Lang &\u00a0Daviau utrzyma\u0142a sw\u0105 wysok\u0105, styczniow\u0105 not\u0119?\r\nA mo\u017ce nie s\u0142uchali\u015bcie naszej podcastowej opinii i jeste\u015bcie ciekawi jak wypada na tle innych tytu\u0142\u00f3w \"z Cthulhu\"?\r\nMi\u0119dzy innymi tego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI v 1.02<\/em>!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/a><\/span><\/strong><\/b>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS:<\/span><\/strong>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Gr\u0119 w przyp\u0142ywie szale\u0144stwa wsparli\u015bmy na Kickstarterze!<\/span><\/h2>\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/08\/ZP.jpg","width":1920,"height":757},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/08\/ZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16711\/detektyw-sezon-pierwszy-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Detektyw: Sezon 1 [audioRECENZJA]","title":"Detektyw: Sezon 1 [audioRECENZJA]","description":"

                          Min\u0119\u0142y ju\u017c prawie 2 lata odk\u0105d zamkn\u0119li\u015bmy pami\u0119tn\u0105 spraw\u0119 zegarka... To by\u0142o wyczerpuj\u0105ce i d\u0142ugie \u015bledztwo - musieli\u015bmy odpocz\u0105\u0107, zebra\u0107 my\u015bli. Kiedy jednak skontaktowa\u0142a si\u0119 z nami agencja\u00a0Portal - nie mogli\u015bmy\u00a0odm\u00f3wi\u0107. 3 sprawy, 3 dni, 3 morderstwa ...<\/i><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Detektyw: Kryminalna Gra Planszowa<\/span><\/strong> by\u0142 dla nas niesamowitym prze\u017cyciem!\r\nCzy kierowany do szerszej publiki Sezon 1\u00a0<\/span><\/strong>utrzyma\u0142 poziom pierwowzoru?\r\nA mo\u017ce zmiana scenarzysty nie wysz\u0142a serii na dobre?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/span><\/span><\/b><\/span><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:) <\/em><\/p>\r\n

                          RSS:\u00a0<\/span><\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n \r\n\r\n
                          \r\n

                          \u015aledztwo przeprowadzili\u015bmy dla Portal Games!<\/span><\/h2>\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/08\/detzp1.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/08\/detzp1-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16828\/small-world-of-warcraft-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Small World of Warcraft [audioRECENZJA]","title":"Small World of Warcraft [audioRECENZJA]","description":"

                          Oh pami\u0119tam jakby to by\u0142o wczoraj. Pierwsze kroki, ledwie kilka chwil po opuszczeniu krypty... Blade \u015bwiat\u0142o ksi\u0119\u017cyca, wok\u00f3\u0142 nieprzenikniona knieja, a w oddali blask budz\u0105cego si\u0119 do (nie)\u017cycia<\/i>\u00a0Brill.<\/span>\r\n Oj tak, World of Warcraft to gra, kt\u00f3r\u0105 wspominam wyj\u0105tkowo ciep\u0142o i chocia\u017c dawno ju\u017c opu\u015bci\u0142em\u00a0serwery \"Zamieci\", to ka\u017cd\u0105 okazj\u0119, by zn\u00f3w odwiedzi\u0107 Azeroth witam z otwartymi ramionami.<\/em><\/span><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          I taka w\u0142a\u015bnie - cho\u0107 nieco nietypowa - okazja przydarzy\u0142a si\u0119 nam niedawno, za spraw\u0105 nowej, sygnowanej logiem WoW<\/span><\/strong>-a edycji Small World!\r\nCzy kolejna wizyta w \"(za)Ma\u0142ym \u015awicie\" okaza\u0142a si\u0119 udana?\r\nCo nowego przynios\u0142o nam to wydanie?\r\nI czy fani WoW-a znajd\u0105 tu co\u015b dla siebie?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/span><\/b><\/span><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS:\u00a0<\/span><\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Azeroth podbili\u015bmy dzi\u0119ki wydawnictwu:<\/span><\/h2>\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/09\/WOW-ZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/09\/WOW-ZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16867\/pangea-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Pangea [audioRECENZJA]","title":"Pangea [audioRECENZJA]","description":"

                          3.. 2.. 1.. Rozpoczynam symulacj\u0119 projektu \"Pangea\". Cofamy si\u0119 o 290 mln lat do okresu Permu. Waszym zadaniem jest ewoluowa\u0107 i przetrwa\u0107 sterowan\u0105 gromad\u0105 fauny paleozoicznej. Gromady testowe to: Bezkr\u0119gowce, P\u0142azy, Synapsydy i Zauropsydy. Eksperyment przeprowadzimy w oparciu o za\u0142o\u017cenia ewolucji poprzez dob\u00f3r naturalny. Symulacja zako\u0144czy si\u0119 wielkim wymieraniem permskim. Po zako\u0144czeniu poprosz\u0119 o przedstawienie wniosk\u00f3w. Czy s\u0105 jakie\u015b pytania?<\/em><\/span><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Domy\u015blamy si\u0119, \u017ce pyta\u0144 mo\u017ce by\u0107 ca\u0142kiem sporo - wszak Pangea by\u0142a swego czasu do\u015b\u0107 gor\u0105cym tytu\u0142em.\r\nCzy uda\u0142o si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 nietuzinkowy temat z mechanik\u0105?\r\nCzy asymetria gromad wspiera regrywalno\u015b\u0107?\r\nCzy gra ma sens w mniej ni\u017c 4 osoby?\r\nTego dowiecie si\u0119 z naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/a><\/span><\/strong>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS:<\/span>\u00a0<\/span><\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Symulacj\u0119 przeprowadzili\u015bmy pod patronatem ZnadPlanszy<\/span><\/h2>\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/09\/ZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/09\/ZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16894\/osadnicy-poprzez-historie-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Osadnicy: Poprzez Histori\u0119 [audioRECENZJA]","title":"Osadnicy: Poprzez Histori\u0119 [audioRECENZJA]","description":"

                          To ju\u017c 6 lat odk\u0105d pierwszy raz poprowadzili\u015bmy nasze ma\u0142e imperia ku chwale i jab\u0142kowej (lub pomidorowej) pot\u0119dze :D A gdyby liczy\u0107 nasze pierwsze spotkanie\u00a0z mechanik\u0105 51 Stanu, stuknie r\u00f3wno dycha - ale\u017c ten czas galopuje! Mo\u017cna \u015bmia\u0142o powiedzie\u0107, \u017ce to ju\u017c ca\u0142kiem spory kawa\u0142ek naszej planszowej historii...<\/i><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Wspomniane motywy przytaczamy nieprzypadkowo, bo nareszcie uda\u0142o nam si\u0119 ogra\u0107 \"Poprzez Histori\u0119<\/strong><\/span>\" - dodatek w pewnym sensie \"podsumowuj\u0105cy\" cykl wydawniczy klasycznych Osadnik\u00f3w. Dlatego te\u017c, w kolejnej ods\u0142onie naszego nieco ju\u017c zapomnianego cyklu Expanded BoardVerse<\/strong><\/span>, sprawdzimy mi\u0119dzy innymi:<\/p>\r\n

                          Z jakim typem dodatku mamy do czynienia?\r\nJak wypada jego integralno\u015b\u0107 z \"podstawk\u0105\"?\r\nOraz do kogo jest kierowany?<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/strong><\/span><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong><\/span>\u00a0<\/strong><\/span>:) <\/em><\/p>\r\n

                          RSS:\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Poprzez histori\u0119 w\u0119drowali\u015bmy dzi\u0119ki Portal Games!<\/span><\/h2>\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/10\/Poprzez-historieZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/10\/Poprzez-historieZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16918\/harry-potter-hogwarts-battle-obrona-przed-czarna-magia-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Harry Potter: Hogwarts Battle - Obrona przed czarn\u0105 magi\u0105 [audioRECENZJA]","title":"Harry Potter: Hogwarts Battle - Obrona przed czarn\u0105 magi\u0105 [audioRECENZJA]","description":"

                          Cykl ksi\u0105\u017cek\u00a0o Harrym Potterze zajmuje szczeg\u00f3lne miejsce w naszej biblioteczce, stanowi\u0105c obok W\u0142adcy\u00a0Pier\u015bcieni, opowiada\u0144 Sapkowskiego\u00a0i powie\u015bci Lewisa swego rodzaju bram\u0119, kt\u00f3r\u0105 wkroczyli\u015bmy do \u015bwiata literackiej fikcji spod znaku magii, miecza, r\u00f3\u017cd\u017cek i starych szaf. Nic wi\u0119c\u00a0dziwnego, \u017ce posiadaj\u0105c\u00a0tak poka\u017any baga\u017c emocjonalny, na ka\u017cd\u0105 gr\u0119 z ma\u0142ym czarodziejem nadal czekamy, jak na list z\u00a0Hogwartu.<\/i><\/span><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          \"Obrona przed czarn\u0105 magi\u0105\"<\/span><\/strong> jest drug\u0105 z cyklu karcianek wydanych pod szyldem\u00a0Hogwarts Battle<\/span><\/strong>, lecz w przeciwie\u0144stwie do kooperacyjnej poprzedniczki, tym razem wydawca serwuje nam ma\u0142ego, pojedynkowego deckbuildera w stylu tych z serii \"realms\". Jako fani rzeczonej, musieli\u015bmy sprawdzi\u0107 jak czarodziejska wersja sprawdza si\u0119 na tle konkurencji, odpowiadaj\u0105c mi\u0119dzy innymi na pytania:<\/p>\r\n

                          Czy poza tematem mechanika jest w stanie si\u0119 obroni\u0107?\r\nJak wygl\u0105da pomys\u0142 na synergi\u0119 i kombosy?\r\nCzy losowo\u015b\u0107 jest akceptowalna?<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/a><\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                          RSS:\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Do Hogwartu zaprosi\u0142o nas wydawnictwo:<\/span><\/h2>\r\n
                          [\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/10\/hpzp.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/10\/hpzp-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16953\/darkest-dungeon-the-board-game-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Darkest Dungeon: The Board Game [audioRECENZJA]","title":"Darkest Dungeon: The Board Game [audioRECENZJA]","description":"

                          \"Ruin has come to our... wallets!\" Chcia\u0142oby\u00a0si\u0119 powiedzie\u0107 parafrazuj\u0105c\u00a0narratora Darkest Dungeon. Dzi\u0119ki platformie Kickstarter na rynku pojawia si\u0119 coraz wi\u0119cej adaptacji gier wideo i to zrealizowanych z rozmachem por\u00f3wnywalnym\u00a0do skali orygina\u0142\u00f3w. Bloodborn od CMON, DOOM od FFG, a teraz Darkest Dungeon: The Board Game francuskiego Mythic Games! Wydawcy nie pr\u00f3\u017cnuj\u0105, a my raz za razem zmuszeni jeste\u015bmy wykonywa\u0107 kolejne\u00a0testy silnej woli... bez powodzenia.<\/i><\/span><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Komputerowy pierwowz\u00f3r\u00a0Darkest Dungeon: The Board Game, to gra pod wieloma wzgl\u0119dami wyj\u0105tkowa. Przykuwaj\u0105ca do ekranu na d\u0142ugie godziny nietuzinkow\u0105 opraw\u0105, nastrojow\u0105 muzyk\u0105, charakternym narratorem i wci\u0105gaj\u0105c\u0105 p\u0119tl\u0105 rozgrywki... o ile nie odbijemy si\u0119 od jej piekielnie wymagaj\u0105cego poziomu trudno\u015bci (losowo\u015bci?). Jak przeku\u0107 taki zestaw cech w planszow\u0105 adaptacj\u0119? Zdaniem Mythic Games najlepiej niemal 1 do 1!<\/p>\r\n

                          Z naszego materia\u0142u dowiecie si\u0119:<\/strong><\/p>\r\n

                          1.<\/strong> Czym jest i sk\u0105d bierze si\u0119 fenomen DD?<\/p>\r\n

                          2.<\/strong> Na czym polega DDTBG?<\/p>\r\n

                          3.<\/strong> Jak DDTBG wypada jako plansz\u00f3wka?<\/p>\r\n

                          4.\u00a0<\/strong>Jak DDTBG wypada jako adaptacja?<\/p>\r\n

                          5.<\/strong> Co s\u0105dzimy o kampanii na KSie?<\/p>\r\n

                          6.<\/strong> Czy i co warto wesprze\u0107?<\/p>\r\n

                          7.<\/strong> Jak oceniamy prototyp w skali BGG?<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/strong><\/span><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong><\/span>\u00a0<\/strong><\/span>:) <\/em><\/p>\r\n

                          RSS:\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          W Najmroczniejszy Loch zeszli\u015bmy dzi\u0119ki<\/span><\/h2>\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/11\/ZP-PP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/11\/ZP-PP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/16984\/planszowe-mikolajki-z-nasza-ksiegarnia.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Planszowe Miko\u0142ajki z Nasz\u0105 Ksi\u0119garni\u0105","title":"Planszowe Miko\u0142ajki z Nasz\u0105 Ksi\u0119garni\u0105","description":"

                          Kiedy dzisiejszego poranka za oknem przywita\u0142 nas pierwszy \u015bnieg, wiedzieli\u015bmy doskonale, \u017ce to ju\u017c ostatni dzwonek, by rozpocz\u0105\u0107\u00a0coroczny cykl \"Poradnik\u00f3w prezentowych Pe\u0142nej pary\"!<\/i><\/span><\/p>\r\n

                          <\/p>\r\n

                          Tym razem upominki miko\u0142ajkowe i \u015bwi\u0105teczne\u00a0potraktowali\u015bmy roz\u0142\u0105cznie, wykorzystuj\u0105c okazj\u0119, by przygotowa\u0107 d\u0142ugo obiecywany przegl\u0105d gier wydawnictwa Nasza Ksi\u0119garnia<\/strong>.<\/p>\r\n

                          Tym samym do - om\u00f3wionych we wcze\u015bniejszych odcinkach naszego podcastu - Zamku<\/span> i Wyprawy do El Dorado<\/span> (obu nagrodzonych w tegorocznej edycji \"Planszowej Gry Roku\"!)<\/em>, do\u0142\u0105cza kolejnych 6 tytu\u0142\u00f3w, kt\u00f3re kr\u00f3tko recenzujemy, wskazuj\u0105c w jakim gronie odnajd\u0105 si\u0119 najlepiej.<\/p>\r\n

                          Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/strong><\/span><\/p>\r\n

                          PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong><\/span>\u00a0<\/strong><\/span>:) <\/em><\/p>\r\n

                          RSS:\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          \r\n

                          Miko\u0142ajkowy przegl\u0105d przygotowali\u015bmy dzi\u0119ki Naszej Ksi\u0119garni!<\/span><\/h2>\r\n
                          \r\n\r\n
                          [\/av_image]\r\n\r\n
                          ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/11\/zp.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/11\/zp-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17018\/swiateczny-poradnik-prezentowy-pelnejpary-edycja-2020.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nej Pary \u2013 Edycja 2020","title":"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nej Pary \u2013 Edycja 2020","description":"

                          Przystroiwszy mikrofon bombkami i kolorowym \u0142a\u0144cuchem, z gor\u0105cym napojem w r\u0119ku siadamy, by powspomina\u0107 najlepsze z planszowych do\u015bwiadcze\u0144 mijaj\u0105cego\u00a0roku, polecaj\u0105c gar\u015b\u0107 tytu\u0142\u00f3w idealnych na gwiazdkowe prezenty. Innymi s\u0142owy czas na\u00a0\"\u015awi\u0105teczny poradnik prezentowy Pe\u0142nej Pary \u2013 Edycja 2020\".<\/i><\/span>\r\n<\/p>\r\n

                          W tegorocznym\u00a0poradniku<\/strong><\/span>\u00a0znajdziecie ponad 30 tytu\u0142\u00f3w<\/span><\/span><\/strong>, zebranych w\u00a07 kategoriach.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\r\n

                          Podobnie jak w latach ubieg\u0142ych, tak i tym razem poradnik przygotowali\u015bmy w oparciu o kilka za\u0142o\u017ce\u0144<\/strong><\/span>:<\/p>\r\n\r\n

                           \r\n \t
                          • wybierali\u015bmy tylko gry aktualnie dost\u0119pne w sprzeda\u017cy,<\/li>\r\n \t
                          • selekcji dokonali\u015bmy spo\u015br\u00f3d tegorocznych,\u00a0polskich<\/span> premier,<\/li>\r\n \t
                          • starali\u015bmy si\u0119 unika\u0107 kolejnych ods\u0142on znanych serii, r\u00f3\u017cni\u0105cych si\u0119 od poprzedniczek jedynie kosmetyk\u0105 (z jednym, drobnym wyj\u0105tkiem),<\/li>\r\n \t
                          • si\u0119gali\u015bmy po tytu\u0142y, kt\u00f3re nie pojawi\u0142y si\u0119 we wcze\u015bniejszych edycjach poradnika (do kt\u00f3rych linki znajdziecie na ko\u0144cu tego wpisu :)).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

                           Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/strong><\/span><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym fanpage'u<\/b><\/a>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/strong><\/span>\u00a0<\/strong><\/span>:) <\/em><\/p>\r\n

                           RSS:\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Wstu0119p

                           \r\nKilka s\u0142\u00f3w o za\u0142o\u017ceniach tegorocznej edycji Poradnika, sposobie selekcji tytu\u0142\u00f3w i napotkanych trudno\u015bciach w wyborze.\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           W pojedynku0119

                           \r\nGry posiadaj\u0105ce sprawnie dzia\u0142aj\u0105cy wariant solo, w sam raz na okazj\u0119, gdy rodzina lub planszowi znajomi nie maj\u0105 ochoty na rozgrywk\u0119.\r\n[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Dla dwojga

                           \r\nNazwa bloga zobowi\u0105zuje, wyl\u0105dowa\u0142y tu gry idealne do grania we dwoje. Takie, kt\u00f3re przeznaczone s\u0105 tylko do rozgrywek dwuosobowych lub zwyczajnie bardzo dobrze sprawdzaj\u0105 si\u0119 w tym wariancie.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Rodzinnie

                           \r\nNiezbyt z\u0142o\u017cone, szybkie w t\u0142umaczeniu zasady oraz stosunkowo neutralny temat. Ot plansz\u00f3wki pierwszego kontaktu - do zagrania z rodzin\u0105, przyjaci\u00f3\u0142mi i nieco starszymi dzie\u0107mi.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Drugi krok

                           \r\nW stosunku do kategorii poprzedniej nieco bardziej z\u0142o\u017cone, wymagaj\u0105ce troch\u0119 wi\u0119kszego skupienia, lecz przy tym daj\u0105ce te\u017c znacznie szersze mo\u017cliwo\u015bci \u201ezabawy\u201d mechanik\u0105. Naturalne rozwiniecie planszowej przygody.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Tematycznie

                           \r\nGry, w kt\u00f3rych wynikaj\u0105ca z tematu atmosfera jest szczeg\u00f3lnie istotna i wyczuwalna podczas rozgrywki. Losowo\u015b\u0107 mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107, st\u0105d nale\u017cy mie\u0107 j\u0105 na uwadze.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Strategicznie

                           \r\nPropozycje dla fan\u00f3w gier z\u0142o\u017conych - takich, w kt\u00f3rych w\u0142a\u015bciwa strategia jest kluczem do sukcesu. Planowanie i przeliczanie, a czasami r\u00f3wnie\u017c bezpo\u015brednia walka o dominacj\u0119 na planszy, tego oczekuj\u0105 prawdziwi stratedzy![\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n

                           Sylwestrowo

                           \r\nGry lekkie, cz\u0119sto absorbuj\u0105ce wi\u0119ksz\u0105 grup\u0119 graczy \u2013 w sam raz na imprez\u0119, czyli np. domowego Sylwestra w gronie znajomych.[\/av_icon_box]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           \r\n

                           W kategoriach Rodzinnie<\/strong> <\/span>i Dla dwojga<\/strong><\/span> \u015bwietnie sprawdz\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c gry wydawnictwa Nasza Ksi\u0119garnia<\/strong><\/span>!<\/p>\r\n

                           \r\n\r\n
                           \r\n

                           Pami\u0119tajcie, by zajrze\u0107 do edycji z lat poprzednich<\/span> !<\/span><\/span>\r\n<\/strong>Przedstawili\u015bmy tam dziesi\u0105tki innych, nie mniej godnych uwagi tytu\u0142\u00f3w.<\/h3>\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n

                           [\/av_image]<\/p>\r\n

                           [\/av_image]<\/p>\r\n

                           [\/av_image]<\/p>\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n

                           Podcast \"Pe\u0142n\u0105 par\u0105<\/span>\" powstaje przy wsp\u00f3\u0142pracy ze sklepem 3Trolle.pl<\/span><\/h2>\r\n

                           [\/av_image]<\/p>","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/12\/zp.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2020\/12\/zp-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17084\/aquatica-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Aquatica [audioRECENZJA]","title":"Aquatica [audioRECENZJA]","description":"

                           \"Gdzie lepiej by\u0107 mo\u017ce, gdzie?\r\nNa morza dnie, na morza dnie,\r\nBo tam gdzie sucho,\r\nMo\u017ce by\u0107 krucho,\r\nPos\u0142uchaj mnie!\r\nOni na g\u00f3rze, uwierz mi,\r\nW s\u0142o\u0144cu haruj\u0105 ca\u0142e dni.\r\nMy tylko jemy i dryfujemy,\r\nNa morza dnie!\"<\/i><\/span><\/p>\r\n

                           <\/p>\r\n

                           Tak podwodny krajobraz malowa\u0142 w swej popisowej piosence krab Sebastian, ale czy na morza dnie<\/em><\/span> faktycznie panuje taka sielanka?<\/p>\r\n

                           Tego dowiecie si\u0119 z naszej audiorecenzji gry Aquatica<\/span><\/strong>!<\/p>\r\n

                           Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/span><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym fanpage'u<\/a><\/span><\/strong>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/strong><\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:) <\/em><\/p>\r\n

                           RSS:<\/span>\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n

                           W g\u0142\u0119biny zanurkowali\u015bmy dzi\u0119ki Portal Games!<\/span><\/h2>\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/01\/Aquatica-audioRECENZJA.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/01\/Aquatica-audioRECENZJA-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17108\/solar-city-dodatki-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Solar City + dodatki [audioRECENZJA]","title":"Solar City + dodatki [audioRECENZJA]","description":"

                           Sk\u0142amaliby\u015bmy przyznaj\u0105c, \u017ce na jak\u0105kolwiek plansz\u00f3wk\u0119 czekali\u015bmy\u00a0w roku 2020 tak, jak na komputerowego Cyberpunka 2077...\r\nDzi\u015b, poznawszy histori\u0119 V i Johnnego, wci\u0105\u017c nie potrafimy jednoznacznie oceni\u0107 tytu\u0142u RED\u00f3w, st\u0105d tym bardziej cieszy, \u017ce Solar City, tak bliskie Cyberpunkowi od strony tematu i dziel\u0105ce z nim, pewne wydawnicze trudno\u015bci, nie pozostawi\u0142o\u00a0nas w podobnej, recenzenckiej\u00a0\"kropce\".<\/i><\/span><\/p>\r\n

                           <\/p>\r\n

                           Dlatego te\u017c w naszym materiale odpowiemy na pytania:<\/p>\r\n

                           Czy Solar City<\/span><\/strong> to udany \"city building\"?\r\nCzy solarpunkowy temat zgrywa si\u0119 z mechanik\u0105?\r\nJak gra radzi sobie w 2 i wi\u0119cej os\u00f3b?\r\nOraz czy warto rozwa\u017cy\u0107 zakup dodatk\u00f3w?<\/p>\r\n

                           Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym fanpage'u<\/a><\/strong><\/span>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/span><\/strong>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                           RSS:<\/span>\u00a0<\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n

                           Ulice Solar City przemierzali\u015bmy dzi\u0119ki korporacji ZnadPlanszy<\/span><\/h2>\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/01\/SolarZPp.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/01\/SolarZPp-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17134\/pozeracze-czasu-1-popkulturowe-top-2020.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Po\u017ceracze czasu #1 - Popkulturowe TOP 2020","title":"Nie tylko plansz\u00f3wkami Pe\u0142na para \u017cyje, chocia\u017c mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107, \u017ce jest inaczej :) St\u0105d by rozwia\u0107 tak mylne wra\u017cenie, w pierwszej ods\u0142onie \"Po\u017ceraczy czasu\" - nowego cyklu odcink\u00f3w specjalnych podcastu\u00a0- z grubsza [pop]kulturalnie opowiadamy o naszych ulubionych grach wideo, filmach i serialach minionego roku.","description":"Nie tylko plansz\u00f3wkami Pe\u0142na para \u017cyje, chocia\u017c mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107, \u017ce jest inaczej :) St\u0105d by rozwia\u0107 tak mylne wra\u017cenie, w pierwszej ods\u0142onie \"Po\u017ceraczy czasu\" - nowego cyklu odcink\u00f3w specjalnych podcastu\u00a0- z grubsza [pop]kulturalnie opowiadamy o naszych ulubionych grach wideo, filmach i serialach minionego roku.<\/em>\r\n\r\n
                           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/01\/POP-Kwad-2.jpg","width":1080,"height":1080},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/01\/POP-Kwad-2-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17663\/mezo-dodatki-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Mezo + dodatki [audioRECENZJA]","title":"Mezo + dodatki [audioRECENZJA]","description":"

                           W poszukiwaniu ulubionego area-control zaw\u0119drowali\u015bmy na p\u00f3\u0142wysep Jukatan, gdzie do walki o w\u0142adz\u0119 ponownie w\u0142\u0105czyli si\u0119 sami bogowie...<\/i><\/span><\/p>\r\n

                           <\/p>\r\n

                           Czy pojedynek maja\u0144skiego panteonu przypomina wcze\u015bniejsze z boskich potyczek?<\/p>\r\n

                           Czy mie\u0107 4 bog\u00f3w to ma\u0142o?<\/p>\r\n

                           I czy kap\u0142ani zdo\u0142ali skra\u015b\u0107 nasze serca?<\/p>\r\n

                           Tego dowiecie si\u0119 z naszej audiorecenzji gry Mezo<\/span><\/strong>!<\/p>\r\n

                           Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/span><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym fanpage'u<\/a>\u00a0<\/span><\/strong><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie Pe\u0142nej pary <\/span><\/strong>:) <\/em><\/p>\r\n

                           RSS:<\/span><\/strong> http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n

                           Rytua\u0142 odprawili\u015bmy dzi\u0119ki Portal Games!<\/span><\/h2>\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/02\/mezozp2.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/02\/mezozp2-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17693\/caylus-1303-vs-caylus-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Caylus 1303 vs. Caylus [audioRECENZJA]","title":"Caylus 1303 vs. Caylus [audioRECENZJA]","description":"

                           Dawno, dawno temu, gdzie\u015b w okolicach roku 2010, zakupili\u015bmy gr\u0119, kt\u00f3ra do dzi\u015b mo\u017ce \"szczyci\u0107 si\u0119\" mianem najbrzydszego eurosucharka naszej kolekcji. Mowa naturalnie o Caylusie, kt\u00f3ry w kolejnej audioRECENZJI Pe\u0142nej pary staje w szranki ze swym m\u0142odszym bratem - od\u015bwie\u017con\u0105 edycj\u0105 \"1303\".\r\nKto wyjdzie ca\u0142o z tego pojedynku? <\/em><\/span><\/p>\r\n

                           <\/p>\r\n

                           Czy poza opraw\u0105 zmieni\u0142o si\u0119 co\u015b jeszcze?\r\nJak po latach radzi sobie prekursor worker placement\u00f3w?<\/p>\r\n

                           Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym fanpage'u<\/a> <\/strong><\/span>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>\r\n<\/em><\/p>\r\n

                           RSS:<\/span> <\/strong>http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/span><\/p>\r\n

                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n

                           Zamek Caylus odbudowali\u015bmy dzi\u0119ki:<\/span><\/h2>\r\n
                           [\/av_image]","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/02\/CaylusZP.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/02\/CaylusZP-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17727\/dice-throne-season-one-rerolled-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Dice Throne: Season One Rerolled [audioRECENZJA]","title":"Dice Throne: Season One Rerolled [audioRECENZJA]","description":"

                           Gdyby\u015bmy mieli wskaza\u0107 jeden d\u017awi\u0119k, kt\u00f3ry jednoznacznie kojarzy si\u0119 nam z grami planszowymi, by\u0142by to - sp\u0142ywaj\u0105cy na uszy niczym balsam - grzechot ko\u015bci gotowych na ten jedyny, najwa\u017cniejszy rzut. Rzut kt\u00f3ry ZMIA\u017bD\u017bY PRZECIWNIKA, DA UPRAGNIONE ZWYCI\u0118STWO, SI\u0118GNIE PO KORON\u0118 W\u0141ADZY, OMINIE WI\u0118ZIENIE... uff, ok - ciut si\u0119 zap\u0119dzili\u015bmy...\r\n<\/em><\/span>Tak, lubimy ko\u015bci :D<\/em><\/span><\/p>\r\n

                           <\/p>\r\n

                           C\u00f3\u017c, nic zatem dziwnego, \u017ce na has\u0142o \"pojedynkowa gra ko\u015bciano-karciana\" reagujemy, niczym nasz je\u017c Kubu\u015b na t\u0142ustego robaczka - niekrytym entuzjazmem.<\/p>\r\n

                           Czy jednak Dice Throne<\/span><\/strong> - poza zaspokajaniem naszych planszowych \"audio-fetyszy\" - ma do zaoferowania r\u00f3wnie\u017c ciekaw\u0105 rozgrywk\u0119?\r\nCzy w pudle gabaryt\u00f3w 1\/2 Gloomhaven znajdziemy wart\u0105 ceny zawarto\u015b\u0107?\r\nJak d\u0142ugo mo\u017ce bawi\u0107 przerzucanie kolorowych sze\u015bcian\u00f3w?<\/p>\r\n

                           Na te i wiele innych pyta\u0144 odpowiadamy w naszej audioRECENZJI!<\/p>\r\n

                           Zapraszamy do s\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym <\/em>fanpage'u<\/em><\/a> <\/span><\/strong>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong><\/em><\/p>\r\n

                           RSS:<\/span><\/strong> http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           \r\n\r\n
                           [\/av_image]\r\n\r\n
                           ","meta":[],"image":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/03\/dice.jpg","width":1920,"height":756},"thumb":{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2021\/03\/dice-80x80.jpg","width":80,"height":80}},{"src":"https:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/podcast-player\/17786\/bonfire-audiorecenzja.mp3","type":"audio\/mpeg","caption":"Bonfire [audioRECENZJA]","title":"Bonfire [audioRECENZJA]","description":"

                           \u201eOgie\u0144 dogasa, miasta pustoszej\u0105, \u015bwiat obumiera... pielgrzymi zmierzaj\u0105 w kierunku owianych tajemnic\u0105 wysp, poszukuj\u0105c pomocy i odpowiedzi\u201d<\/em><\/span><\/p>\r\n

                           Czy to intro nowej ods\u0142ony Dark Souls? <\/em><\/span>Nie! To Stefan Feld i t\u0142o fabularne kolejnej z jego eurogier (je\u015bli naturalnie za\u0142o\u017cymy, \u017ce pielgrzymi s\u0105 rasy gnomiej) xD <\/em><\/span><\/p>\r\n

                           <\/p>\r\n

                           Niezbadanymi \u015bcie\u017ckami w\u0119druje umys\u0142 kr\u00f3la niemieckich eurosuchark\u00f3w. Wygl\u0105da bowiem na to, \u017ce \u015brednio co 10 lat wpada on w mistyczno-fantastyczne uniesienie, odp\u0142ywaj\u0105c od typowych dla gatunku klisz w kierunku krainy fantazji rodem z klasycznych film\u00f3w \"szko\u0142y niemieckiej\".<\/p>\r\n

                           W roku 2010 da\u0142 nam Lun\u0119, za\u015b w 2020 jej \"niepisan\u0105 kontynuacj\u0119\" - Bonfire<\/span><\/strong>.<\/p>\r\n

                           Czy jednak temat to wszytko, co wyr\u00f3\u017cnia Bonfire <\/span><\/strong>na tle ostatnich dokona\u0144 pana Felda?\r\nCzy popuszczaj\u0105c wodze fantazji zawr\u00f3ci\u0142 z drogi rzemie\u015blniczej przeci\u0119tno\u015bci, kt\u00f3r\u0105 zwyk\u0142 ostatnio kroczy\u0107?\r\nI czy rozpalanie ogniska w dwie osoby ma sens?<\/p>\r\n

                           Je\u015bli chcecie pozna\u0107 odpowiedzi na te i wiele innych pyta\u0144...<\/p>\r\n

                           Zapraszamy do wys\u0142uchania!<\/span><\/strong><\/p>\r\n

                           PS. Na naszym fanpage'u<\/a><\/strong><\/span>\u00a0<\/b><\/span><\/em>znajdziecie naj\u015bwie\u017csze informacje o podca\u015bcie\u00a0<\/span>Pe\u0142nej pary<\/span><\/strong>:)\r\n<\/em><\/p>\r\n

                           RSS:<\/span><\/strong>\u00a0http:\/\/pelnapara.znadplanszy.pl\/feed\/podcast<\/a><\/p>\r\n

                           \r\n\r\n