Zombicide 2. Edycja [audioRECENZJA] + KONKURS

Protoplasta boomu na zalane „stretch goalami” KSy, przez „poważnych planszówkowiczów” uważany za karton plastiku bez mechaniki, zaś u nas od lat stojący wysoko w TOPce ulubionych tytułów. Prosty, emocjonujący, zajmujący z dodatkami bez mała pół regału – to musi być Zombicide!

Gdyby 9 lat temu ktoś powiedział nam, że seria Zombicide rozrośnie się do rozmiarów godnych wygłodniałej hordy, pewnie byśmy nie uwierzyli, a gdyby ów desperat dodał, że my sami zastawimy pół mieszkania kolejnymi iteracjami CMONowej serii – cóż, uznalibyśmy że jegomość sam padł ofiarą zombie, straciwszy nieco szarej materii pod czaszką.

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, gdyż za sprawą edycji fantasy, Zombicide istotnie awansowało do grona naszych ulubionych, lżejszych planszówek, wzbudzając zainteresowanie każdym z kolejnych wydań.

Nic więc dziwnego, że na propozycję objęcia patronatem medialnym rodzimego wydania 2. Edycji, przystaliśmy z niekrytą ochotą. Czego mamy nadzieję wyraz dajemy dzisiejszą recenzją i przygotowaną dla Was konkursową niespodzianką.

W materiale – prócz dłuuugiej opinii o najnowszej odsłonie trupiej serii – znajdziecie listę zmian w zasadach (wraz z komentarzem), a także naszą TOPkę dotychczas ogranych edycji Zombicide.

Ah, no i jest jeszcze konkurs, ale o tym niżej ;)

Póki co zapraszamy do wysłuchania!

PS. Na naszym fanpage’u znajdziecie najświeższe informacje o podcaście Pełnej pary :)

RSS:http://pelnapara.znadplanszy.pl/feed/podcast

Czas na obiecaną niespodziankę!

Nasz patronacki egzemplarz polskiego wydania 2. Edycji Zombicide rozdamy Wam w konkursie,

bo nawet w czasie zombikalipsy najważniejsze, to pozostać człowiekiem i dzielić się z innymi ;)

Zadanie – jak przystało na konkurs Pełnej pary – należy do tych ciut bardziej kreatywnych.

Wcielcie się w rolę Ocalałych, rodem z serii Zombicide!

Opiszcie, narysujcie, nagrajcie, sfotografujcie itd. (forma dowolna, byle wyczerpująca temat) dzień, w którym zastała Was Zombikalipsa.

Co robiliście? Jakie było Wasze pierwsze spotkanie z zarażonymi? Jak udało się Wam przetrwać?*

(*To tylko niezobowiązujące przykłady! :) )

Niech ogranicza Was wyłącznie wyobraźnia!

(i poniższy Regulamin! hehe)

– REGULAMIN –

 1. Organizatorem konkursu „Moja pierwsza Zombikalipsa” (dalej „Konkurs”) jest redakcja bloga pelnapara.znadplanszy.pl .
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 10.06.2021 r. do 30.06.2021 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie http://www.pelnapara.znadplanszy.pl, fanpageu https://www.facebook.com/ZnadPlanszyPelnapara i za pośrednictwem adresu mailowego pelnaparakonkurs@gmail.com
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Aktualne informacje na temat Konkursu będzie można znaleźć na stronie Organizatora: pelnapara.znadplanszy.pl, we wpisie konkursowym, opublikowanym 10.06.2021 r. oraz na fanpageu https://www.facebook.com/ZnadPlanszyPelnapara.
 9. Pytania o zasady Konkursu należy zadawać wyłącznie w komentarzach do wpisu konkursowego z dnia 10.06.2021 r. – odpowiednio na stronie http://www.pelnapara.znadplanszy.pl lub fanpageu https://www.facebook.com/ZnadPlanszyPelnapara.
 10. W czasie trwania Konkursu Organizator nie będzie odpowiadał na żadne maile nadesłane na adres: pelnaparakonkurs@gmail.com, wszystkie pytania należy zadawać zgodnie z punktem 9 Regulaminu.
 11. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie – w formie pracy kreatywnej (tzn. fotograficznej, rysunkowej, opisowej, opisowo-rysunkowej, komiksowej, audio-wideo itp.) – jak minął pierwszy dzień Waszej pierwszej Zombikalipsy. Innymi słowy wcielacie się w skórę ocalałego, rodem z serii Zombicide!
 12. Zgłoszenia pisemne nie mogą być dłuższe niż 2500 znaków ze spacjami, materiały audio wideo nie dłuższe niż 5 minut.
 13. Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać w formie wiadomości email na adres: pelnaparakonkurs@gmail.com.
 14. Tytuł wiadomości powinien zawierać wyłącznie imię i nazwisko uczestnika – prace podpisane pseudonimem będą uznawane za nieważne!
 15. Uczestnicy nie powinni podawać pełnych danych adresowych w momencie przesyłania zgłoszenia.
 16. Praca może zostać przesłana w treści maila lub w formie załącznika. Załącznikami mogą być wyłącznie pliki: pdf, txt, doc, jpeg, png do max. rozmiaru 20 mb.
 17. W przypadku prac audio-wideo i innych, przekraczających rozmiarem 20 mb, pliki należy umieścić w serwisie hostingowym, a w zgłoszeniu przesłać jedynie link do pobrania.
 18. Prace należy nadsyłać na adres: pelnaparakonkurs@gmail.com do dnia 30.06.2021 r., do godziny 23.59. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 19. Nadesłaną pracę można poprawiać i ponownie wysyłać dowolna liczbę razy tak długo, jak długo trwa konkurs. Oceniana będzie wyłącznie ostatnia wersja pracy. Tytuł maila z poprawką powinien brzmieć „Imię nazwisko – Poprawka [numer poprawki]”, np. „Alfred Iksiński – Poprawka 2”.
 20. Nadesłane zgłoszenia zostaną sprawdzone dopiero po zakończeniu konkursu, zatem bardzo ważne jest, by uczestnik dokładnie przeczytał regulamin.
 21. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą odpowiedzi (i jej części składowych) i ma do niej pełnię praw autorskich / zgód na wykorzystanie. W przypadku gdy tak nie jest, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 22. Przesłane odpowiedzi lub ich elementy składowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 23. Treść przesłanej pracy w żadnym jej aspekcie nie może być obraźliwa lub dyskryminująca na tle płci/rasy/poglądów politycznych lub przekonań religijnych.
 24. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.
 25. W Konkursie można wygrać nagrodę przedstawioną we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu, który dnia 10.06.2021 r. został opublikowany na stronie pelnapara.znadplanszy.pl. Jest nią (tj. egzemplarz patronacki gry Zombicide 2. Edycja, w stanie idealnym, bez śladów użycia. Ponadto Organizator nie wyklucza możliwości poszerzenia puli nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień.
 26. Sponsorem nagrody jest redakcja bloga/podcastu ZnadPlanszy: Pełna parą.
 27. Nagrodzony zostanie autor najciekawszej / najzabawniejszej / najbardziej pomysłowej pracy. Ocenę prac przeprowadzi redakcja bloga/podcastu ZnadPlanszy: Pełna parą.
 28. Wraz z przesłaniem odpowiedzi Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację odpowiedzi na blogu lub innych stronach/serwisach internetowych. Zwycięzca ma prawo zastrzec sobie niepublikowanie pełnego imienia i nazwiska we wpisie przedstawiającym wyniki konkursu.
 29. Zwycięzca zostanie ogłoszony w formie wpisu na blogu pelnapara.znadplanszy.pl najdalej w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 30. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania preferowanego numeru paczkomatu oraz numeru telefonu kontaktowego na adres: pelnaparakonkurs@gmail.com w ciągu 5 dni od ogłoszenia na stronie http://www.pelnapara.znadplanszy.pl wyników konkursu. Organizator nie jest zobowiązany do osobistego powiadamiania konkretnych laureatów o zwycięstwie.
 31. Nagroda zostanie wysłana na koszt redakcji bloga Pełną parą za pośrednictwem usługi Paczkomaty, najdalej w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureata.
 32. Po fakcie wysyłki dane adresowe nie będą przechowywane/przetwarzane w innych celach i zostaną usunięte.
 33. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu dyskwalifikuje nadesłaną pracę.

Zombikalipsę przetrwaliśmy dzięki Portal Games!

0 Udostępnień